Propiedade intelectual – Dereitos de autor – Copyright

Protexemos as súas creacións en todos os eidos

O creador da obra pode prohibir ou autorizar a súa reprodución, interpretación ou execución pública, a súa gravación, transmisión por calquera medio, tradución ou adaptación.

O autor está en posesión de dous tipos de dereitos: os dereitos morais da obra e os dereitos patrimoniais ou de explotación económica da obra.

Os dereitos morais son irrenunciables e inalienables, polo que o autor pode exixir en calquera momento o seu recoñecemento como autor; tamén poderá decidir se a obra se pode divulgar, modificar, etc.

Os dereitos económicos pódense ceder e son todos aqueles que serven para a explotación económica da obra: traducións, adaptacións teatrais, exposicións públicas, cambios de formato, etc.

Os novos ámbitos de creación tamén quedan protexidos polo dereito de autor; deste xeito, os programas informáticos (software), as webs ou portais de Internet, etc., son susceptibles de ser rexistrados.

O autor pode ser unha persoa física, un colectivo de autores e mesmo unha persoa física que traballe para unha empresa.

Segundo o tipo de autor e o formato da obra, a documentación necesaria para acceder ao rexistro será diferente.

Servizos

Asesoramento, rexistro e protección

Inscrición de dereitos no rexistro da propiedade intelectual.

Rexistro de propiedade intelectual en España

Rexistro de propiedade intelectual e software en 24 horas nos Estados Unidos

Trámites administrativos e privados

Trámites perante o Rexistro da Propiedade Intelectual e outras entidades de xestión de dereitos.

Asesoramento sobre estratexias

Protección alternativa de obras multimedia, audiovisuais, literarias e gráficas.

Rexistro de contidos en Internet

Asesoramento sobre o rexistro privado de contidos de páxinas web, portais, revistas dixitais e blogs.

Deseño de estratexia e xestión de rexistros alternativos

Negociación de tarifas

Negociación de tarifas coas distintas entidades de xestión de dereitos de autor.

Sistemas P2P e contidos en liña

Asesoramento sobre sistemas P2P e prácticas legais de comunicación pública de contidos en liña.

Asesoramento e defensa xurídica

Dereitos de propiedade intelectual e afíns (copyright, creacións literarias, composicións musicais, software, fotografía, escultura, arquitectura, etc.).

Asesoramento en infraccións

Asesoramento e dirección letrada en materia de infraccións de dereitos de propiedade intelectual, por vía civil ou penal.

Licenzas e transferencias

Elaboración e revisión de licenzas e acordos de transferencia.

Formulario de servizos

Titular do servizo contratado

Os campos marcados cun  * son obrigatorios

Solicita a túa marca, patente ou deseño