Sobre nós

Orixes e historia

Isern Miralles funda Isern Patentes y Marcas en 1924, con oficinas en Barcelona e Madrid. Tras o seu pasamento, sucédeo o seu fillo J. Isern Cuyás. Ao se decatar de que a firma está consolidada nestas dúas cidades, decide abranguer máis da xeografía española, centrando os seus esforzos na expansión da empresa. Abre oficinas en Alacant, Zaragoza, Valencia, Granada e Logroño. Viaxa por todo o mundo e inicia a expansión internacional da empresa.

Despois do pasamento de J. Isern Cuyás, os socios destas empresas tiveron claro que o seu futuro era continuar Isern Patentes y Marcas coma un despacho de profesionais altamente cualificados para dar o mellor servizo aos nosos clientes.

Hoxe en día

Na actualidade, Isern Patentes y Marcas está formada por catro sociedades de profesionais independentes. Isern Patentes y Marcas conta con más de 150 profesionales para asesorar aos clientes en todo o que precisen e con 14 oficinas repartidas por toda España, polo que é unha das empresas líderes do noso sector. Isern Patentes y Marcas xestiona unha carteira de más de 40.000 clientes. Dende o cliente particular e o pequeno empresario, pasando por pequenas e medianas empresas familiares ata as grandes multinacionais. A nosa filosofía dita que calquera cliente é importante independentemente da dimensión que teña como empresa.A nosa filosofía de traballo consiste en non nos limitar en ser simples xestores de carteiras, senón en dar un servizo áxil e un asesoramento continuo aos clientes para que poidan tomar decisións coa maior información e tempo posibles.Por mor do seu alto grao de especialización, Isern Patentes y Marcas sitúase na elite tanto nacional como internacional. As súas áreas de asesoramento son INVENCIÓNS (patentes e modelo de utilidade); MARCAS, LOGOS E SIGNOS DISTINTIVOS (marcas e nomes comerciais); DESEÑOS (deseños e modelos industriais); PROPIEDADE INTELECTUAL (copyright, dereitos de autor); INTERNET, DOMINIOS E NOVAS TECNOLOXÍAS (rexistradores oficiais de dominios); SERVIZOS XURÍDICOS E CONTROL ADUANEIRO ; REDACCIÓN DE CONTRATOS, NEGOCIACIÓNS E LICENZAS ; AUDITORÍAS E VALORACIÓNS DE CARTEIRA DE PROPIEDADE INDUSTRIAL. Somos un despacho que ofrece un servizo integral e personalizado dende o asesoramento previo e o estudo de viabilidade, pasando pola tramitación ata o rexistro da marca, patente, dominio en Internet, etc., en España ou en calquera lugar do mundo. Tamén ofrece a súa vixilancia e protección xurídica fronte a imitacións ou actos de pirataría e vixilancia aduaneira. O seu equipo está composto por axentes da propiedade industrial, axentes europeos de patentes, axentes europeos de marcas e deseños, avogados, economistas, enxeñeiros, biólogos, químicos, tradutores técnicos e persoal altamente especializado en propiedade industrial e intelectual.

ASOCIACIÓNS

AED

Asociación Española de Directivos

AGESORPI

Asociación de Agentes Españoles Autorizados ante Organismos Internacionales de la Propiedad Industrial e Intelectual

AHAJ

Asociación Hispano-Alemana de Juristas

AIPLA

American Intellectual Property Law Association

AIPPI

Association Internationale pour la Protection de la Propriete Intelectuelle

ALAI

Literary and Artistic International Association

APAA

Asian Patent Attorneys Association

ASIPI

Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial

AUI

Asociación de Usuarios de Internet

CIPA

Chartered Institute of Patent Agents

CITMA

Institute of Trademak Agents

COAPI

Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial

GRUR

Deutschen Vereinigung Für Gewerblichen Rechsschutz und Urhberrecht

ECTA

European Communities Trademark Association

EPI

Institute of Professional Representative Before the European Patent Office

ESNIC

Agentes Registradores Oficiales .es

EURID

Agentes Registradores Oficiales .eu

ICANN

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

INTA

International Trademark Association

LES

Licensing Executives Society

MARQUES

The Association of European Trademark Owners

PTMG

Pharmaceutical Trademarks Group Membership

Solicita a túa marca, patente ou deseño