Servizo xurídico e control aduaneiro

Defender os seus dereitos é a nosa meta

A capacidade de ofrecer estes servizos fai que o noso cliente conte cun servizo integral. A propiedade industrial precisa recorrer aos tribunais, aduanas e policía para poder facer valer os seus dereitos fronte a terceiros.

O rexistro de marca outorga unha ampla protección e é un activo importante para o seu negocio. A exclusividade dunha marca rexistrada é de dez anos a partir da data do depósito da solicitude e pódese renovar indefinidamente. O noso equipo xurídico asesórao e acompañarao en todo este proceso para garantir o respecto dos seus dereitos.

Como podemos axudar?

Asesoramento legal nacional e internacional

Accións civís

Accións penais

Accións contenciosas administrativas

Actuacións aduaneiras

Investigacións no Rexistro Mercantil

Constitución de sociedades

Solicitude de certificacións para a constitución de sociedades.

Contratos de distribución

Negociación e redacción de contratos de distribución.

Franquías

Asesoramento para a confección e xestión de franquías.

Investigacións comerciais e industriais

Informes periciais

Informes periciais sobre temas de vulneración de dereitos de propiedade industrial.

Nulidade de rexistros

Accións de nulidade de rexistros (signos distintivos, patentes, modelos de utilidade, debuxos e deseños industriais).

Accións reivindicadoras

Accións organizacionais de dereitos de propiedade industrial.

Caducidade de marcas

Accións de caducidade de marcas por falta de uso.

Accións por infracción

Accións por infracción de dereitos de propiedade industrial.

Asesoramento legal e informes xurídicos

Asesoramento legal xeral en materia de propiedade industrial e intelectual. Preparación de todo tipo de informes xurídicos sobre conflitos marcarios, outros signos distintivos, patentes, modelos de utilidade e actuacións de competencia desleal ou publicidade ilícita derivadas dos devanditos conflitos.

Rexistra o teu nome de dominio agora