Servei jurídic i Control de duanes

Defensar els vostres drets és el nostre objectiu

La capacitat d’oferir aquests serveis fa que el nostre client tingui un servei integral.

La Propietat industrial ha d’acudir a tribunals, duanes i policia per poder fer valer els vostres drets davant de tercers.

El Registre de marca us atorga una àmplia protecció i és un actiu important per al vostre negoci.

L'exclusivitat d’una marca registrada és per deu anys a partir de la data del dipòsit de la sol·licitud i pot ser renovada indefinidament.

El nostre equip jurídic us assessora i us acompanya en tot aquest procés perquè els vostres drets siguin respectats.

Serveis

Assessorament legal nacional i internacional

Accions civils

Accions penals

Accions contencioses administratives

Actuacions duaneres

Investigacions en el registre mercantil

Constitució de societats

Sol·licitud de certificacions per a la constitució de societats.

Contractes de distribució

Negociació i redacció de contractes de distribució.

Franquícies

Assessorament per a la confecció i gestió de franquícies.

Investigacions comercials i industrials

Informes pericials

Informes pericials sobre temes de vulneració de drets de propietat industrials.

Assessorament legal i informes jurídics

Assessorament legal general en matèria de propietat industrial i intel·lectual. Preparació de tot tipus d’informes jurídics sobre conflictes marcaris, altres signes distintius, patents, models d’utilitat i actuacions de competència deslleial o publicitat il·lícita derivades d’aquests conflictes.

Nul·litat de registres

Accions de nul·litat de registres (signes distintius, patents, models d’utilitat, dibuixos i dissenys industrials).

Accions reivindicatòries

Accions reivindicatòries de drets de propietat industrial.

Caducitat de marques

Accions de caducitat de marques per falta d’ús.

Accions per infracció

Accions per infracció de drets de propietat industrial.

Competència deslleial

Accions per actes de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Sol·licitud de mesures cautelars

Denúncies i querelles

Preparació de denúncies i querelles per delictes relacionats amb la propietat industrial.

Intervencions de mercaderies falses

Organització i assistència a intervencions de mercaderies falses per part de les forces i cossos de seguretat de l'estat.

Procediments penals

Personació i impuls de procediments penals, seguiment de la instrucció judicial i assistència al judici oral.

Accions duaneres

Control duaner per a la protecció de drets de propietat industrial.

Sol·licitud d’aplicació del reglament (ce) 241/1.999 de consell segons el qual s’estableixen mesures dirigides a prohibir el despatx a lliure pràctica, l’exportació, la reexportació i la inclusió d’un règim de suspensió de les mercaderies amb usurpació de marques i les mercaderies pirates.

Sol·licitud de destrucció de la mercaderia falsa i/o pirata i inici de les accions civils i/o penals que procedeixin.

Si tens qualsevol consulta o dubte, t’ajudem

Sol·licita la teva marca, patent o disseny