Invencions, Patents i Models d’utilitat

Innovar és el que distingeix el líder

Una patent es un títol que reconeix el dret d’explotar en exclusiva, durant un període no superior a vint anys, un procediment nou, un aparell nou, un producte nou o un perfeccionament o millora d’aquests.

El dret d’explotació de la invenció patentada reconeix el dret d’excloure tercers de la fabricació, utilització o introducció del producte o del procediment patentat en el lliure comerç.

Els requisits de protecció d’una patent d’invenció són novetat mundial i activitat inventiva.

La duració d’una patent d’invenció és de vint anys, a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud, i és precís que es liquidin unes taxes anuals a partir del moment de la concessió, per tal que se’n faci el manteniment legal.

Un model d’utilidad és un títol que reconeix el dret d’explotar en exclusiva, durant un període no superior a deu anys, una invenció amb un rang inventiu menor que les invencions protegides per la via de patent.

Concretament, consisteix a donar a un objecte una configuració o estructura nova, de la qual se’n derivi algun avantatge o utilitat pràctica. L’abast de la protecció d’un model d’utilitat és similar al que es confereix a una patent. Els requisits de protecció d’un model d’utilitat són novetat mundial i activitat inventiva.

La duració d’un model d’utilitat és de deu anys, a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud, i és precís que es liquidin unes taxes anuals a partir del moment de la concessió, per tal que se’n faci el manteniment legal.

Com podem ajudar-lo?

Registre de patents

Invenció i models d’utilitat a nivell nacional, europeu i internacional.

Activitats relacionades

Activitats relacionades dins dels procediments de registre (accions oficials, respostes a exàmens, oposicions, etc.).

Informe nou projecte

Informe sobre l'estat de la tècnica d’un nou projecte o desenvolupament.

Obtenció de còpies

Còpies de publicacions de patents d’invenció i models d’utilitat nacionals i internacionals.

Xarxa internacional

Especialistes en qualsevol àrea tecnològica.

Gestió de manteniment

Anualitats a nivell internacional.

Tramitació d’ajuts

Foment de sol·licituds de patents i models d’utilitat nacionals i internacionals.

Assessorament legal

Assessorament en transferència de tecnologia.

Vigilància tecnològica personalitzada

Valoració de patents

Peritatges

Poders de representació

Patent espanyola

Model d'Utilidad

Registra ara la teva patent