Propietat intel·lectual, drets d’autor i copyright

Protegim les vostres creacions en tots els àmbits

El creador de l’obra pot prohibir o autoritzar-ne la reproducció, interpretació o execució pública, la gravació, transmissió per qualsevol mitjà, traducció o adaptacióL’autor és en possessió de dos tipus de drets: els drets morals de l’obra i els els drets patrimonials o d’explotació econòmica de l’obra.
  • Els drets morals són irrenunciables i inalienables, i l’autor en pot exigir en qualsevol moment el reconeixement com a autor, també podrà decidir si l’obra es pot divulgar, modificar, etc.
  • Els drets econòmics es poden cedir i són tots aquells que serveixen per a l’explotació econòmica de l’obra: traduccions, adaptacions teatrals, exposicions públiques, canvis de format, etc.
Els nous àmbits de creació també queden protegits pel dret d’autor. D’aquesta manera els programes informàtics (software), les webs o portals d’Internet, etc., són susceptibles de ser registrats. L’autor pot ser una persona física, un col·lectiu d’autors, i fins i tot una persona física que treballi per a una empresa. Segons el tipus d’autor i el format de l’obra, la documentació necessària per accedir al registre serà diferent

Com podem ajudar-lo?

Assessorament, registre i protecció

Inscripció de drets en el registre de la propietat intel·lectual.

Registre de la propietat intel·lectual a Espanya

Registre de la propietat intel·lectual i software en 24 hores als Estats Units

Tràmits administratius i privats

Tràmits davant del registre de la propietat intel·lectual i entitats de gestió de drets.

Assessorament sobre estratègies

Protecció alternativa d’obres multimèdia, audiovisuals, literàries i gràfiques.

Registre de continguts a Internet

Assessorament sobre el registre privat de continguts de pàgines web, portals, revistes digitals i blogs.

Disseny d’estratègia i gestió de registres alternatius

Negociació de tarifes

Negociació amb les diferents entitats de gestió de drets d’autor.

Sistemes P2P i continguts en línia

Assessorament sobre sistemes P2P i pràctiques legals de comunicació pública de continguts en línia.

Assessorament i defensa jurídica

Drets de propietat intel·lectual i afins (copyright, creacions literàries, composicions musicals, software, fotografia, escultura, arquitectura...).

Assessorament en infraccions

Assessorament i direcció lletrada en matèria d’infraccions de drets de propietat intel·lectual, ja sigui per via civil o penal.

Llicències i transferències

Elaboració i revisió de llicències i acords de transferència.

Registra ara la teva obra de propietat intel·lectual