Valoració de cartera de Propietat industrial

El valor de la vostra marca o patent és clau

Com que comptem amb professionals que compleixen amb el requisit de ser agents de la propietat i economistes alhora, estem altament qualificats per a fer aquest tipus de valoracions, les quals fa més de 15 anys que venim fent i que han servit tant per a operacions de compravenda, presentacions davant d’Hisenda, Seguretat Social, Fons de Garantia Salarial, per a operacions entre societats vinculades, taxacions davant d’organismes judicials i com a aval o garantia davant d’operacions financeres i préstecs.

Per poder efectuar-ne una estimació real, s’han de tenir en compte aspectes legals i econòmics, així com les característiques individuals de cada cas.

Hi ha quatre tècniques/metodologies de valoració:

1. Enfocament de mercat

2. Enfocament de preu

3. Enfocament d’ingressos

4. Regla del vint-i-cinc per cent (25%)

Si tens qualsevol consulta o dubte, t’ajudem

Sol·licita la teva marca, patent o disseny