Política de privacitat

En compliment de la Llei 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, J. ISERN PATENTES Y MARCAS S.L., amb domicili professional a l’Avda. Diagonal 463 Bis 1r. 08036, Barcelona, informa que les dades de caràcter personal que ens faciliteu o a aquelles a les quals J. ISERN PATENTES Y MARCAS tingui accés com a conseqüència de la vostra navegació, consulta i/o sol·licituds realitzades per mitjà de la pàgina web www.isern.com, seran incorporades en un fitxer de dades personals de titularitat de J. ISERN PATENTES Y MARCAS S.L, amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats per l’usuari, és a dir, assessorament legal.

Les dades recopilades per la plataforma web són les necessàries per a la prestació dels serveis sol·licitats. El fet de no facilitar aquestes dades suposa la impossibilitat de prestar el servei que us oferim. Respecte a això, entenem que en facilitar-nos les vostres dades personals i acceptar igualment les nostres polítiques i condicions d’ús del servei establertes en el nostre avís legal, consentiu que les vostres dades siguin tractades per a la finalitat descrita anteriorment.

Quan es recopilin dades personals per mitjà de www.isern.com, l’usuari serà l’únic responsable en cas d’haver emplenat els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades, i us informem prèviament, de forma clara i inequívoca, que les dades personals facilitades seran incorporades a un fitxer o tractament de dades de caràcter personal, el titular i responsable del qual és J. ISERN PATENTES Y MARCAS S.L, convenientment inscrit al Registre de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Igualment, els usuaris es fan responsables i es comprometen a comunicar a J. ISERN PATENTES Y MARCAS S.L qualsevol canvi en les dades que els afectin i que hagin subministrat amb anterioritat, a efectes de complir amb el principi d’exactitud de les dades personals emmagatzemades en fitxers.

Les vostres dades poden cedir-se a terceres persones per tal de complir de forma diligent amb la prestació dels serveis oferts. En cap cas seran cedides per a una finalitat diferent d’aquella per la qual van ser recopilades, i els cessionaris seran encarregats del tractament d’aquest responsable.

J. ISERN PATENTES Y MARCAS S.L té implantades les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatiu necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que n’evitin l’alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs als quals s’exposen, ja siguin provinents de l’acció humana o del medi físic o natural, conforme amb allò previst a la normativa vigent.

En cas que desitgeu poder exercir els vostres drets ARCO (Accés, Rectificació, Cancel·lació o Oposició al tractament de les vostres dades), us demanem que contacteu amb nosaltres per mitjà de l’adreça de correu electrònic següent: ; Per telèfon al número 93 3637900 o escrivint-nos a la nostra adreça postal, detallada anteriorment.