Cartera de patents y marques

Un actiu molt important

Avui en dia les empreses tenen un actiu molt important, que està constituït per la Cartera de Propietat industrial. De vegades, aquest actiu no està correctament dimensionat, la qual cosa produeix uns sobrecostos de gestió de manteniment, però també pot succeir que la protecció que se li està donant no sigui tan efectiva com hauria de ser.

Per poder adequar la cartera de Propietat industrial a la necessitat real de l’empresa, ISERN ofereix un servei de primera auditoria i revisió en aquest camp. ISERN compta amb un equip professional format per agents de la propietat industrial, advocats i economistes, que poden encarregar-se d’aquesta tasca.

Sol·Licita ara una auditoria de la teva cartera de Patents i Marques