Cartera de Patents i Marques

Un actiu molt important

Avui en dia les empreses tenen un actiu molt important, que està constituït per la Cartera de Propietat industrial.

De vegades, aquest actiu no està correctament dimensionat, la qual cosa produeix uns sobrecostos de gestió de manteniment, però també pot succeir que la protecció que se li està donant no sigui tan efectiva com hauria de ser.

Per poder adequar la cartera de Propietat industrial a la necessitat real de l’empresa, ISERN ofereix un servei de primera auditoria i revisió en aquest camp.

ISERN compta amb un equip professional format per agents de la propietat industrial, advocats i economistes, que poden encarregar-se d’aquesta tasca.

A continuació, us resumim en breu els passos que realitzem en aquesta auditoria

1. Compromís de confidencialitat

2. Determinació del volum actual i situació legal de la cartera de registres

3. Adequació de la cartera de registres a les necessitats reals de l'empresa, tenint en compte els plans d’expansió a mitjà termini

4. Anàlisi de tota aquesta informació, de manera que es detectin les carències o excessos de forma fàcil i clara

5. Conclusions i propostes

Si tens qualsevol consulta o dubte, t’ajudem

Sol·licita la teva marca, patent o disseny