Carteira de patentes e marcas

Un activo moi importante

Hoxe en día, a carteira de propiedade industrial representa un activo moi importante para as empresas. Ás veces, este activo non está correctamente dimensionado, polo que producen uns custos excesivos de xestión de mantemento; pero tamén se pode dar o caso de que a protección que se estea a dar non sexa todo o efectiva que debera ser.

Para poder adecuar a carteira de propiedade industrial á necesidade real da empresa, ISERN ofrece un servizo de primeira auditoría e revisión nese campo. ISERN conta cun equipo profesional formado por axentes da propiedade industrial, avogados e economistas para poder desempeñar este traballo.

Solicite agora unha auditoría da súa carteira de patentes e marcas