Carteira de patentes e marcas

Un activo moi importante

Hoxe en día, a carteira de propiedade industrial representa un activo moi importante para as empresas

Ás veces, este activo non está correctamente dimensionado, polo que producen uns custos excesivos de xestión de mantemento; pero tamén se pode dar o caso de que a protección que se estea a dar non sexa todo o efectiva que debera ser.

Para poder adecuar a carteira de propiedade industrial á necesidade real da empresa, ISERN ofrece un servizo de primeira auditoría e revisión nese campo.

ISERN conta cun equipo profesional formado por axentes da propiedade industrial, avogados e economistas para poder desempeñar este traballo.

Deseguido, indicamos en de maneira breve os pasos que realizamos na devandita auditoría

1. Compromiso de confidencialidade

2. Determinación do volume actual e a situación legal da carteira de rexistros

3. Adecuación da carteira de rexistros ás necesidades reais da empresa, tendo en conta os plans de expansión a medio prazo

4. Análise de toda esa información para detectar as carencias ou excesos de forma doada e clara

5. Conclusións e propostas

Se tes calquera consulta ou dúbida, axudámoste

Solicita a túa marca, patente ou deseño