Valoración de carteira de propiedade intelectual

O valor da súa marca ou patente é clave

Ao dispor de profesionais que son ao mesmo tempo axentes da propiedade industrial e economistas, estamos altamente cualificados para efectuar este tipo de valoracións que levamos facendo máis de 15 anos e que teñen servido para operacións de compravenda, presentacións fronte a Facenda, a Seguridade Social ou o Fondo de Garantía Salarial; para operacións entre sociedades vinculadas; taxacións fronte a organismos xudiciais, e como aval ou garantía fronte a operacións financeiras e empréstitos.

Para poder efectuar unha estimación real, hai que ter en conta aspectos legais e económicos, así como características individuais de cada caso.

Existen catro técnicas ou metodoloxías de valoración:

1. Enfoque de mercado

2. Enfoque de prezo

3. Enfoque de ingresos

4. Regra do vintecinco por cento (25 %)

Se tes calquera consulta ou dúbida, axudámoste

Solicita a túa marca, patente ou deseño