Brand Protection e antipirataría

Pensou algunha vez na cantidade de vulneracións, falsificacións das súas marcas e/ou produtos que hai en Internet?

Sabemos que as marcas ou produtos que rexistramos e xestionamos teñen unha vida en Internet cada vez máis complexa. O crecente aumento das ameazas en liña, as falsificacións de produtos e o dano á reputación da marca supoñen todo un reto para nós como o seu axente de patentes e marcas.

Poderá saber como, onde e quen está a abusar da súa marca ou produto. Orientámolo nas medidas que debe tomar para facer valer os seus dereitos e eliminar as infraccións. Todo personalizado para que se axuste ás súas necesidades como empresa, marca ou produto.

A detección das infraccións irá acompañada en todo momento da nosa asesoría e de accións concretas para a súa documentación e eliminación. É un servizo integrador que lle permitirá estar ao tanto das accións realizadas e, en caso necesario, arquivalas para a construción de probas.

Se sospeita ou é consciente de que as súas marcas ou produtos están afectados en Internet, pódese pór en contacto con nós de inmediato para poder asesoralo e brindarlle unha solución definitiva.

Como podemos axudar?

A nosa aplicación de vixilancia unificada permítelle realizar buscas de posibles infraccións nas seguintes áreas:

Monitorización de nomes de dominio

Para detectar altas de dominios por parte de terceiros coincidentes coas súas marcas.

Monitorización de redes sociais

Para detectar usos indebidos da súa marca, perfís falsos, etc.

Monitorización de contidos en toda Internet (sector editorial, música, videoxogos)

Para rastrear páxinas que permiten o visionado ou acceso en liña de contidos, P2P e Apps.

Monitorización de Market Place e falsificacións

Para detectar e denunciar a venda de produtos falsos en sitios como Ebay, Alibaba, Amazon, etc.

Monitorización en buscadores

Para localizar anuncios, promocións que se aproveiten de forma ilícita da reputación da súa marca.

Monitorización de aplicacións móbiles

Para detectar aquelas aplicacións que vulneran os seus dereitos.

Deixa de falsificar agora e comeza a gañar a batalla contra a piratería