Servizo de información e vixilancia tecnolóxica

As patentes e os modelos de utilidade son unha fonte fundamental de información tecnolóxica

Son informes que proporcionan, coa periodicidade desexada, referencias das patentes de invención e modelos de utilidade que se publican dentro e/ou fóra do territorio nacional; Isto permítelle coñecer de forma exclusiva todas aquelas innovacións tecnolóxicas relacionadas coa súa actividade empresarial e a súa competencia directa. Os informes realízanse de forma personalizada segundo a necesidade de cada cliente.

Ao se trataren de informes realizados a medida, as utilidades son diversas. Permiten estar permanentemente informado da evolución e as novidades máis significativas do entorno tecnolóxico no que se desenvolven as súas actividades, incluídas as empresas da competencia. Ademais de ofrecer datos sobre novos produtos e liñas de investigación.

Para a elaboración dos informes empregaranse as base de datos privadas e públicas de cobertura internacional (ofrece información das oficinas de patentes mais importantes do mundo).

Os clientes de ISERN poderán personalizar os criterios de selección segundo as súas necesidades:

  • Clasificación internacional de patentes.
  • Palabras clave.
  • Solicitantes ou inventores.

A información facilitarase de forma clara, baixo o perfil de procura seleccionado.

Procuras con opinión escrita

AUDIPAT

Análise da carteira de patentes e avaliar a súa forza fronte a terceiros en función do estado da técnica.

OPIPAT

Opinión sobre a patentabilidade dun novo proxecto.

FREEPAT

Opinión sobre si existe monopolio no mercado dun produto ou procedemento de mercado

SELLPAT

Procura dos potenciais compradores dunha tecnoloxía segundo o número de rexistros e campo da técnica.

Procuras sen opinión

INFOPAT

Produtos por combinación de criterios

1.- Criterio de ámbito territorial: mundial, por países, PCT o EPO.
2.- Criterio tecnolóxico: código clasificación de patentes, palabras clave o EPO.
3.- Criterio nominal: solicitante o inventor.
4.- Criterio temporal de envío información: mensual, trimestral o semestral.

INFOPLUS

1.- Información tecnolóxica de patentes non validadas en España ou noutros países.
2.- Control de pago de anualidades de patentes de terceiros.

TRADUPAT

Servizo complementario de tradución cara o español da información obtida.

Solicita o teu informe de vixilancia tecnolóxica personalizado