Política Ambiental

ISERN PATENTES E MARCAS, empresa privada dedicada á protección e defensa da propiedade industrial e intelectual, estableceu e implantou un sistema de xestión ambiental baseado nos requisitos da norma ISO 14001:2015. ISERN, consciente da problemática actual e da necesidade de protexer e preservar o medio ambiente, así como de minimizar os impactos producidos polas súas actividades, comprométese ao seguinte:

 • Cumprir cos requirimentos ministeriais e gobernamentais e coas leis do país ou normas e regulamentos que se apliquen nos seus procesos para así preservar o medio ambiente e o entorno.
 • Garantir a todos os seus clientes, empregados e comunidade en xeral un entorno seguro, saudable, produtivo e agradable esteticamente.
 • Previr a contaminación nos recursos solo, auga e aire mediante a redución de residuos sólidos producidos polas súas actividades directa ou indirectamente.
 • Proveer os recursos necesarios para cumprir cos obxectivos e metas expostos no Manual de Sistema de Xestión Ambiental ao que se rexe a empresa.
 • Difundir a Política Ambiental e comunicala a todo o persoal da organización a través de programas de formación e sensibilización.
 • A nosa política ambiental define o compromiso tanto coa mellora continua como coa realización da nosa actividade dentro dos parámetros dun desenvolvemento sostible, mantendo o control e a xestión dos aspectos ambientais que produce, especialmente daqueles máis significativos.

Así mesmo, establece un marco común para a definición dos obxectivos e a realización das actividades que contribúan á mellora continua do sistema de xestión ambiental.

Para cumprir estes compromisos e alcanzar os obxectivos establecidos, ISERN estableceu os seguintes principios fundamentais:

 • Asegurar a protección do medio ambiente, traballando de forma respectuosa, prevenindo a contaminación e minimizando os efectos ambientais producidos como consecuencia da actividade que desenvolvemos.
 • Asegurar o cumprimento dos requisitos legais ambientais aplicables e os requisitos voluntariamente asumidos pola organización.
 • Establecer indicadores e sistemas de reporte que permitan coñecer de forma obxectiva o impacto ambiental das nosas actividades.
 • Manter a sensibilización e concienciación de todos os nosos empregados, fomentar a formación ambiental dos mesmos e favorecer a participación activa, incluíndo as suxestións de mellora propostas por eles co obxectivo de fomentar a mellora continua.
 • Definir obxectivos e metas, concretos e medibles, dentro dun programa ambiental e revisalos unha vez ao ano para analizar o seu grao de consecución.
 • Realizar unha avaliación periódica anual dos aspectos ambientais derivados da nosa actividade, a efectos de mantemento e mellora continua do sistema de xestión ambiental.

Así mesmo, establece un marco común para a definición dos obxectivos e a realización das actividades que contribúan á mellora continua do sistema de xestión ambiental.

Así mesmo, a identificación e avaliación dos aspectos ambientais permite á compañía manter unha xestión ambiental baseada en 3 piares:

 • Precaución: evitar actuacións que poidan implicar un risco ambiental, independentemente da gravidade que poidan ter se chegan a materializarse.
 • Prevención: evitar as consecuencias ambientais asociadas a unha determinada actuación.
 • Corrección: prever a forma de contrarrestar as consecuencias ambientais dun risco no caso de que se materialice.

Todos os que integramos ISERN asumimos estes principios, e é a nosa responsabilidade levalos á práctica. ISERN impulsa a mellora ambiental, e asigna os recursos necesarios para asegurar a exitosa implantación desta política ambiental.

O Sistema de Xestión Ambiental aplícase a:

As actividades de tramitación, xestión e defensa da propiedade industrial e intelectual de clientes realizadas nas oficinas de Madrid (C/ Príncipe de Vergara, nº 43) e de Barcelona (Avda. Diagonal, 463 bis).
Dirección de ISERN