Invencións, patentes e modelos de utilidade

Innovar é o que distingue ao líder

Unha PATENTE é un título que recoñece o dereito a explotar en exclusiva, durante un período non superior a vinte anos, un procedemento novo, un aparato novo, un produto novo ou un perfeccionamento ou mellora destes.

O dereito de explotación da invención patentada recoñece o dereito a excluír a terceiros da fabricación, utilización ou introdución do produto ou do procedemento patentado no libre comercio.

Os requisitos de protección dunha patente de invención son: novidade mundial e actividade inventiva.

A duración dunha patente de invención é de vinte anos a contar dende a data de presentación da solicitude, sendo precisa a liquidación dunhas taxas anuais a partir da súa concesión para o seu mantemento legal.

Un MODELO DE UTILIDADE é un título que recoñece o dereito a explotar en exclusiva, durante un período non superior a dez anos, unha invención con menor rango inventivo que as invencións protexidas polas patentes de invención.

En concreto, consiste en dar a un obxecto unha configuración ou estrutura nova da que se derive algunha vantaxe ou utilidade práctica.

O alcance da protección dun modelo de utilidade é similar ao conferido por unha patente de invención.

Os requisitos de protección do modelo de utilizade son: novidade mundial e actividade inventiva.

A duración dun modelo de utilidade é de dez anos a contar dende a data de presentación da solicitude, sendo preciso o pago dunhas taxas anuais a partir da súa concesión para o seu mantemento legal.

Servizos

Rexistro de patentes

Invencións e modelos de utilidade no eido nacional, europeo e internacional.

Actividades relacionadas

Actividades relacionadas no marco dos procedementos de rexistro (accións oficiais, respostas a exames, oposicións, etc.).

Informe sobre novo proxecto ou desenvolvemento

Informe sobre o estado da técnica dun novo proxecto ou desenvolvemento.

Vixilancia tecnolóxica personalizada

Obtención de copias

Copias de publicacións de patentes de invención e modelos de utilidade nacionais e internacionais.

Rede internacional

Especialistas en calquera area tecnolóxica.

Xestión de mantemento

Anualidades no eido internacional.

Tramitación de axudas

Fomento de solicitudes de patentes e modelos de utilidade nacionais e internacionais.

Asesoramento legal

Asesoramento en transferencia de tecnoloxía.

Valoración de patentes

Peritaxes

Formulario de servizos

Titular do servizo contratado

Os campos marcados cun * son obrigatorios

Solicita a túa marca, patente ou deseño