Invencións, patentes e modelos de utilidade

Innovar é o que distingue ao líder

Unha patente é un título que recoñece o dereito a explotar en exclusiva, durante un período non superior a vinte anos, procedemento novo, un aparato novo, un produto novo ou un perfeccionamento ou mellora destes.

O dereito de explotación da invención patentada recoñece o dereito a excluír a terceiros da fabricación, utilización ou introdución do produto ou do procedemento patentado no libre comercio.

Os requisitos de protección dunha patente de invención son novidade mundial e actividade inventiva.

A duración dunha patente de invención é de vinte anos a contar dende a data de presentación da solicitude, sendo precisa a liquidación dunhas taxas anuais a partir da súa concesión para o seu mantemento legal.

Un modelo de utilidade é un título que recoñece o dereito a explotar en exclusiva, durante un período non superior a dez anos, unha invención con menor rango inventivo que as invencións protexidas polas patentes de invención.

En concreto, consiste en dar a un obxecto unha configuración ou estrutura nova da que se derive algunha vantaxe ou utilidade práctica. O alcance da protección dun modelo de utilidade é similar ao conferido por unha patente de invención

A duración dun modelo de utilidade é de dez anos a contar dende a data de presentación da solicitude, sendo preciso o pago dunhas taxas anuais a partir da súa concesión para o seu mantemento legal.

Como podemos axudar?

Rexistro de patentes

Invencións e modelos de utilidade no eido nacional, europeo e internacional.

Actividades relacionadas

Actividades relacionadas no marco dos procedementos de rexistro (accións oficiais, respostas a exames, oposicións, etc.).

Informe sobre novo proxecto

Informe sobre o estado da técnica dun novo proxecto ou desenvolvemento.

Obtención de copias

Copias de publicacións de patentes de invención e modelos de utilidade nacionais e internacionais.

Rede internacional

Especialistas en calquera area tecnolóxica.

Xestión de mantemento

Anualidades no eido internacional.

Tramitación de axudas

Fomento de solicitudes de patentes e modelos de utilidade nacionais e internacionais.

Asesoramento legal

Asesoramento en transferencia de tecnoloxía.

Vixilancia tecnolóxica personalizada

Valoración de patentes

Peritaxes

Poderes

Patente española

Modelo de Utilidade

Rexistra a túa patente agora