Política de qualitat

Isern Patentes y Marcas està formada per quatre societats de professionals independents.

Isern Patentes y Marcas compta amb professionals altament qualificats per assessorar els seus clients en tot el que necessitin i amb oficines repartides per tot Espanya, sent líders en el nostre sector.

Isern Patentes y Marcas gestiona una àmplia cartera de clients. Des del client particular, petit empresari, passant per petites i mitjanes empreses familiars fins a grans multinacionals. La nostra filosofia és que qualsevol client és important independentment de la dimensió que tingui com a empresa i el nostre principal objectiu és la total satisfacció de tots els nostres clients.

No ens limitem a ser simples gestors de carteres, sinó que el nostre estil de treball consisteix a donar un servei àgil i un assessorament continu als clients, per tal que puguin prendre decisions amb la major informació i temps possible.

Som un despatx que ofereix un servei integral i personalitzat des de l’assessorament previ i l’estudi de viabilitat, passant per la tramitació fins al registre de la marca, la patent, el domini d’Internet, etc., a Espanya o a qualsevol lloc del món. També oferim la seva vigilància, protecció jurídica davant imitacions o actes de pirateria i vigilància duanera.

A causa de l’alt grau d’especialització, Isern Patentes y Marcas està situat en l’elit tant nacional com internacional.

Les àrees d’assessorament que desenvolupa Isern Patentes y Marcas són:

Per aconseguir el nostre objectiu principal disposem d’un Sistema de Gestió de la Qualitat, basat en la norma ISO 9001:2015 i hem adoptat el compromís de complir tots els requisits d’aquesta norma i amb la millora contínua del Sistema de Gestió de la Qualitat. Per complir aquests compromisos hem establert les obligacions següents:

 • establir objectius de millora anuals i planificar i posar en marxa les accions necessàries per aconseguir-los,
 • realitzar el seguiment i anàlisi de l’exercici de les nostres activitats i processos per tal de detectar possibles millores que ens permeti aconseguir la màxima efectivitat possible,
 • orientar totes les nostres activitats i processos cap a l’obtenció de la satisfacció total dels nostres clients,
 • donar tractament a totes les queixes o reclamacions comunicades pels nostres clients,
 • detectar les necessitats i expectatives de totes les nostres parts interessades,
 • detectar i solucionar tots els errors i no conformitats en la realització de les nostres activitats i processos,
 • establir els requisits de competència, identificar les necessitats de formació i realitzar les accions necessàries per assegurar la competència establerta dels nostres professionals,
 • complir els requisits legals que apliquin a les nostres activitats i processos,
 • complir qualsevol altra norma o obligació que Isern Patents i Marques subscrigui de forma voluntària,
 • dur a terme auditories internes de manera periòdica per detectar no conformitats i potencials millores en les activitats i processos que realitzem,
 • realitzar anualment una revisió per la direcció del sistema per avaluar-ne l’estat de funcionament i aprovar objectius i accions de millora.

La Direcció d’Isern Patentes y Marcas assumeix el compromís de garantir el compliment d’aquesta Política mitjançant la seva comunicació a tot el seu personal, facilitant-los la formació i els mitjans necessaris per a l’exercici de les seves funcions, promovent la participació de tots ells i treballant motivació.

Així mateix, la Direcció de Isern Patentes y Marcas s’assegura que aquesta política està disponible per a totes les seves parts interessades a la seva pàgina web.