Estratexia legais para salvagardar unha propiedade intelectual

Nun entorno empresarial cada vez máis competitivo e dixitalizado, a protección dos activos intelectuais converteuse nun elemento fundamental para garantir o éxito e a sustentabilidade a longo prazo de calquera empresa. Neste contexto, salvagardar unha propiedade intelectual preséntase como unha prioridade estratéxica para conservar os dereitos de explotación e resgardar os segredos industriais. Aspectos estes que permiten manter unha vantaxe competitiva no mercado.

Certamente, marcas, invencións e procesos representan un patrimonio valioso que pode marcar a diferenza entre o crecemento e o estancamento nun mercado saturado. Todo é susceptible de plaxio: desde algoritmos exclusivos ata fórmulas innovadoras e estratexias comerciais disruptivas. Manter esta información fóra do alcance de calquera competidor ou troll de patentes é indispensable para asegurar a permanencia e a reputación da túa empresa.

Rexistro e protección como estratexias indispensables para salvagardar unha propiedade intelectual

Sen dúbida, o establecemento dunha marca sólida e recoñecible é un aspecto primordial na construción dunha empresa exitosa. Xunto a isto, as estratexias efectivas de propiedade intelectual desempeñan un rol crítico en tal proceso, xa que permiten protexer e xestionar de maneira estratéxica os activos intanxibles dunha empresa. Mediante o rexistro e protección destes activos é factible establecer unha marca única e valiosa e innovacións que destaquen entre a multitude de competidores. Ao respecto, é necesario tomar medidas como:

  • Rexistrar as túas marcas. Unha das estratexias máis básicas pero igualmente imprescindibles para salvagardar unha propiedade intelectual é o rexistro dunha marca comercial. Este outorga a unha empresa dereitos exclusivos sobre o seu nome comercial, logotipo e eslóganes, outorgándolle un recoñecemento distintivo no mercado. Exemplos emblemáticos como o swoosh de Nike ou a mazá mordida de Apple ilustran como estes símbolos se converten en sinónimos de calidade e excelencia. Se non estivesen rexistrados, calquera competidor podería usalos e crear confusión no mercado.
  • Así mesmo, o rexistro de deseños é básico para aquelas empresas cuxa identidade visual xoga un papel decisivo na súa diferenciación no mercado. Grazas a patentes de deseño ou dereitos de autor, é posible protexer a orixinalidade e a estética de produtos e envases. Sirva como exemplo o icónico deseño da botella de Coca-Cola, que foi salvagardado por décadas baixo estritos dereitos de propiedade intelectual.
  • Protexe a túa propiedade intelectual. Para empresas pertencentes ao sector das industrias creativas, a protección de dereitos de autor convértese nunha ferramenta esencial para resgardar obras orixinais de autoría. Desde un código de software ata producións audiovisuais e composicións musicais, rexistrar estes traballos garante a exclusividade e a protección legal ante posibles infractores.

Solicitude de patentes

​En efecto, para aquelas empresas que basean o seu éxito na innovación tecnolóxica, a presentación de solicitudes de patentes convértese nunha estratexia obrigatoria. Obtendo dereitos exclusivos sobre as súas invencións, as empresas poden protexer os seus investimentos en investigación e desenvolvemento e asegurar unha posición de liderado no mercado. Contar co apoio de axencias especializadas en rexistro de marcas e patentes -como ISERN– facilita o complexo proceso de presentación destas. Deste xeito, é posible garantir que a empresa obteña a protección legal necesaria para as súas innovacións.

Monitorización e renovación de marcas para salvagardar unha propiedade intelectual

Supervisar e facer cumprir activamente os dereitos de propiedade intelectual é unha tarefa crucial para calquera empresa que busque protexer a súa reputación e os seus activos. Realizar buscas exhaustivas antes do rexistro dunha marca axuda a evitar conflitos con marcas existentes, asegurando así a súa viabilidade e orixinalidade. Ademais, levar a cabo buscas periódicas e monitorar o mercado na procura de posibles infraccións permite ás empresas tomar medidas legais oportunas para protexer os seus dereitos.

Un exemplo destacado desta práctica é a rigorosa aplicación dos dereitos de propiedade intelectual por parte de empresas como Apple, que foi fundamental para salvagardar a súa reputación e evitar o uso non autorizado da súa marca e da súa tecnoloxía. Axencias especializadas como ISERN ofrecen servizos de monitorización de marcas e propiedades intelectuais rexistradas e a execución de accións legais en caso de infraccións.

Por outra banda, a renovación de marca -cada 10 anos- é un acto estratéxico de protección e afirmación da identidade corporativa. Nun entorno empresarial altamente competitivo, onde a orixinalidade e a diferenciación son críticas, renovar unha marca é fundamental para manter a súa propiedade exclusiva e protexer a súa reputación de posibles usurpadores. Este proceso implica a extensión da protección legal da marca e unha reevaluación do seu posicionamento no mercado. A súa continuidade é unha referencia relevante para os consumidores en constante evolución. Por todo isto, a renovación das marcas non é simplemente un trámite burocrático: é un procedemento imprescindible para salvagardar unha propiedade intelectual.

Protección internacional da propiedade intelectual 

​Para as empresas con ambicións de expansión global, a protección internacional da propiedade intelectual é un paso crítico. Isto supón solicitar protección en varias xurisdicións para salvagardar innovacións e a identidade de marca en mercados estranxeiros. Dúas modalidades de rexistro de marca internacional dispoñibles son as marcas comunitarias e as marcas internacionais:

  • En primeiro lugar, as marcas comunitarias ofrecen unha protección ampla e uniforme dentro da Unión Europea, xestionadas a través da Oficina de Propiedade Intelectual da Unión Europea (EUIPO).
  • Pola súa parte, o Sistema de Madrid proporciona unha solución eficiente e económica para protexer marcas a nivel global. Cunha única solicitude internacional de rexistro de marca ante a Organización Mundial da Propiedade Intelectual (OMPI), as empresas poden solicitar protección ata en 130 países, simplificando así a xestión da súa carteira de marcas a nivel mundial.

Políticas de confidencialidade

Para protexer eficazmente os segredos empresariais e a propiedade intelectual, é fundamental implementar políticas de confidencialidade sólidas e proactivas. De feito, estas políticas axudan a identificar e protexer a información confidencial e tamén establecen procedementos claros para garantir a súa seguridade e privacidade:

  • O primeiro paso na protección dos segredos empresariais é identificar que información se considera confidencial e valiosa para o negocio. Isto pode incluír datos sobre procesos de fabricación, estratexias de marketing, clientes clave, fórmulas, software personalizado e máis. Realizar un inventario exhaustivo destes segredos industriais proporciona unha visión clara do que necesita protexerse. Por igual, axuda a decidir as accións necesarias para salvagardar unha propiedade intelectual.
  • Desde logo, manter a confidencialidade dentro da empresa é esencial para protexer os segredos industriais. Establecer políticas e procedementos claros garante que só aqueles empregados que necesitan acceder á información confidencial poidan facelo. Fomentar unha cultura de confidencialidade e conciencia sobre a importancia de protexer os segredos industriais entre o equipo tamén é crucial.
  • De igual modo, a implementación de acordos de confidencialidade é outra medida importante para protexer a información confidencial compartida con terceiros. Estes contratos legais aseguran que estes últimos se comprometan a non divulgar os segredos industriais aos que tiveron acceso.
  • Aparte das medidas dixitais, é crucial implementar medidas físicas para protexer os segredos industriais. Isto inclúe restrinxir o acceso a áreas ou arquivos confidenciais, manter peches seguros, utilizar cámaras de seguridade e controlar o acceso a equipos e dispositivos que conteñen información valiosa.
  • Por último, ao interactuar con terceiros, como provedores ou socios comerciais, é importante limitar a divulgación de información confidencial e asegurarse de ter acordos de confidencialidade en vigor. Avaliar a confiabilidade e reputación dos provedores implicados antes de compartir segredos industriais tamén é fundamental.

ISERN é o teu aliado para salvagardar unha propiedade intelectual e industrial

Tendo en conta todo o anterior, é prioritario contar cun aliado confiable para a protección da propiedade intelectual e empresarial. En ISERN ofrecemos asesoramento legal experto para o rexistro e protección de marcas, patentes e outros activos intelectuais a nivel nacional e internacional. Contamos con 100 anos de experiencia no sector e un equipo de máis de 150 profesionais expertos. Somos líderes neste ámbito e axudamos a máis de 40.000 clientes a protexer os seus activos intelectuais.

Se necesitas protexer as túas marcas e salvagardar unha propiedade intelectual, ISERN é a túa mellor opción. ¡Contáctanos hoxe mesmo!

Nome*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Responsable: Isern Patentes y Marcas, S.L. Finalidade: responder consultas e enviar correos electrónicos comerciais con información sobre os nosos servizos. Lexitimación: consentimento do interesado. Destinatarios: non se cederán os datos a terceiros, salvo obriga legal. Dereitos: acceso, rectificación, limitación, supresión, oposición, portabilidade (sempre que sexa posible) e non estar suxeito a decisións individualizadas automatizadas. Máis información.