European Desk

ISERN conta cun equipo internacional e plurilingüe de profesionais especializados na xestión e tramitación perante os organismos europeos de propiedade industrial, así como en calquera país de Europa.

EUIPO (European Union Intellectual Property Office) OFICINA DE MARCAS E DESEÑOS NA UNIÓN EUROPEA

O noso equipo internacional de avogados e axentes comunitarios altamente especializados nos procedementos administrativos e legais perante a EUIPO:

Procuras e investigacións

Solicitudes de rexistros.

Oposicións a terceiros.

Defensa de oposicións.

Recursos administrativos.

Defensa perante tribunais comunitarios.

EPO (European Patent Office) OFICINA EUROPEA DE PATENTES

O noso equipo internacional de axentes europeos de patentes e enxeñeiros está especializado na redacción de patentes, procuras tecnolóxicas, informe de patentabilidade e actuacións perante a EPO:

Redacción de memoria e reivindicacións segundo a EPO

Estudo e análise do informe de procura da EPO

Estudo e resposta das accións oficiais e do exame de patentabilidade

Oposicións e recursos perante a EPO

Validación e mantemento da patente nos Estados membros do Convenio da Patente Europea

ISERN conta cunha rede de axentes colaboradores de primeiro nivel que permite a tramitación de calquera rexistro no eido local ou nacional de marcas, patentes ou deseños en calquera país europeo.

Os nosos case 100 años de experiencia permítenos escoller o mellor na súa especialidade en cada país e ofrecer un servizo integral aos nosos clientes.

Cada país ten os seus requisitos e trámites propios e é fundamental un adecuado seguimento por parte dun axente especializado que vixíe estes trámites e os seus prazos.

Os xestores/asesores de ISERN IP encárganse de coordinar e controlar de forma personalizada a carteira de rexistros e da súa xestión no eido europeo e mundial.

Se tes calquera consulta ou dúbida, axudámoste

Solicita a túa marca, patente ou deseño