Fondo para Pemes 2024 – Axudas para marcas, patentes e variedades vexetais de Europa

El Fondo para Pemes «Ideas Powered for business» é un programa de axudas para marcas deseñado para impulsar ás pequenas e medianas empresas (pemes) da UE no ámbito dos dereitos de propiedade intelectual (PI). O Fondo para Pemes é unha subvención da Comisión Europea executada pola Oficina de Propiedade Intelectual da Unión Europea (EUIPO) e aplicarase do 22 de xaneiro de 2024 ao 6 de decembro de 2024.

Esta axuda para marcas de Pemes e autónomos é LIMITADA ata que se esgote e está dispoñible sobre a base do principio «ao primeiro que chega é ao primeiro que se atende».

👥 ¿Quen pode beneficiarse destas axudas para marcas?

 • 📌 Todas as pemes establecidas na UE poden solicitar estas axudas para marcas. Poden presentar a súa solicitude de subvención os propietarios, os empregados autorizados ou os representantes. Un representante defínese como calquera terceiro, xa sexa unha persoa física ou xurídica, que estea debidamente autorizado pola peme para representala legalmente. Todos os reembolsos de subvencións deposítanse directamente na conta bancaria da peme indicada na solicitude.
Categoría de empresaPersoas ocupadasVolume de negocios anualBalance xeral anual
Mediana empresa< 250≤ 50 millóns EUR≤ 43 millóns EUR
Pequena empresa< 50≤ 10 millóns EUR≤ 10 millóns EUR
Microempresa< 10≤ 2 millóns EUR≤ 2 millóns EUR

✅ ¿Que é subvencionable?

 • 📌 AXUDAS PARA MARCAS

  1. Un reembolso do 75 % das taxas de solicitude de marcas ou deseños, as taxas por clases adicionais e as taxas de exame, rexistro, publicación e aprazamento da publicación no ámbito da UE.
  2. Un reembolso do 75 % das taxas de solicitude de marcas ou deseños, as taxas por clases adicionais e as taxas de exame, rexistro, publicación e aprazamento da publicación a escala nacional e rexional.
  3. Un reembolso do 50 % das taxas de solicitude básicas de marcas ou deseños, as taxas de designación e as taxas de designación posterior fóra da UE. As taxas de designación dos países da UE inclúense no réxime do Fondo para Pemes 2024. Exclúense as taxas de tramitación cobradas pola oficina de orixe. Hai que ter en conta que os solicitantes de Ucraína non poden acollerse ao reembolso do 50 % das taxas con respecto ás axudas para marcas e os deseños de fóra da Unión Europea.

¡Se recibiches a axuda do Fondo para Pemes 2023 ou 2022, podes volver solicitar a axuda en 2024 e beneficiarte!

 • 📌 AXUDAS PARA PATENTES

  1. Reembolso do 75 % das taxas dun «Informe de busca sobre o estado da técnica anterior».
  2. Reembolso do 75 % das taxas de preconcesión de patentes (presentación, busca e exame), concesión e publicación para a protección nacional nun Estado membro da UE.
  3. Reembolso do 75 % das taxas de presentación e busca de patentes europeas presentadas na EPO. Quedan excluídas todas as demais taxas correspondentes a unha patente europea.
  4. Reembolso do 50 % dos custos xurídicos derivados da redacción e presentación de solicitudes de patentes europeas, por un importe máximo de 2.000 euros, dependendo do custo aplicable a escala nacional para estes servizos. O reembolso está suxeito ás seguintes condicións:
   1. O servizo inclúe a redacción e a presentación dunha solicitude de patente europea.
   2. O servizo prestouse por parte dun representante profesional, un avogado ou unha asociación de representantes profesionais establecido/a na UE e inscrito/a na lista oficial da EPO.
   3. A solicitude de reembolso debe presentarse en liña dentro dos prazos establecidos. Quedan excluídas todas as demais taxas correspondentes a unha patente europea.
 • 📌 AXUDAS PARA VARIEDADES VEXETAIS – Protección comunitaria

  1. Reembolso do 75 % da taxa de solicitude en liña a escala da Unión Europea. As solicitudes en papel non son reembolsables no marco do Fondo para Pemes.

O importe máximo reembolsable por Peme é:1.000 EUR no caso de axudas para marcas e deseños; ata 3.500 EUR para solicitudes de patentes; ata 1.500 EUR para a solicitude de variedades vexetais comunitarias.

💶 ¿Poden obter estas axudas para marcas, debuxos ou modelos, unha patente ou unha variedade vexetal comunitaria que xa se rexistrasen?

 • 📌 Non, a súa Peme debe solicitar primeiro unha subvención e agardar a que a EUIPO responda cunha decisión sobre as súas axudas para marcas, patentes, deseños ou variedades vexetais.

🧑‍💻 ¿Pode unha persoa que traballa por conta propia solicitar as axudas para marcas e patentes do Fondo para Pemes?

 • 📌 – Si, quen traballan por conta propia poden solicitar estas axudas para marcas e patentes ao Fondo para Pemes. En caso de estar dado de alta no réxime de autónomos, será necesario o Certificado de alta do Réxime Especial de Traballadores por conta propia ou Autónomos (RETA).

As marcas e os debuxos ou modelos nacionais poden rexistrarse en calquera das oficinas nacionais de propiedade intelectual da UE (que ofrecen protección nacional), na Oficina de Propiedade Intelectual do Benelux (que ofrece protección rexional en Bélxica, os Países Baixos e Luxemburgo), ou na Oficina de Propiedade Intelectual da Unión Europea (a EUIPO, que ofrece protección en todos os Estados membros da UE).

Fóra da UE, as marcas e os debuxos ou modelos poden rexistrarse na Organización Mundial da Propiedade Intelectual (OMPI).

Respecto ás patentes, para a protección a escala nacional nos países da UE, debe presentarse en calquera das oficinas nacionais de propiedade intelectual da UE. A escala europea terase que levar a cabo directamente a través da Oficina Europea de Patentes (EPO).

E, como diciamos anteriormente, as solicitudes de obtencións vexetais teranse que facer, en liña, ante a Oficina Comunitaria de Variedades Vexetais.

Non perdas esta oportunidade e solicita as túas axudas para marcas, patentes, deseños e variedades vexetais.

📅 Prazo de presentación: desde o 22 de xaneiro de 2024 ata o 6 de decembro de 2024.

¿Quieres más información? Te contactamos sin compromiso.

Nombre*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Responsable: Isern Patentes y Marcas, S.L. Finalidad: dar respuesta a las consultas y enviar correos comerciales con información de nuestros servicios. Legitimación: consentimiento del interesado. Destinatarios: no se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos: acceso, rectificación, limitación, supresión, oposición, portabilidad (siempre que sea posible) y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas. Más información.