International Desk

L'aliança amb les firmes principals de cada país és la nostra garantia d'èxit

ISERN, tot i tenir una política d’expansió a Espanya, amb més d’12 oficines, 98 anys d’antiguitat i una important presència internacional, no ha volgut seguir la mateixa estratègia a l’estranger.

La nostra experiència i el que hem observat al llarg dels anys és que la Propietat industrial és una branca molt especialitzada, i que és molt més satisfactori de cara als clients i l’èxit dels assumptes treballar amb els millors agents de la Propietat industrial locals segons cada cas i especialitat, més que “cenyir-se” a un representant de la pròpia marca a mode de “franquícia” en un territori.

Aquesta opció ens ha permès “tenir cintura”, obtenir més coneixement, treballar sempre amb els millors i tenir més opcions per als nostres clients a l’hora de defensar els seus drets de propietat industrial.

A més, gràcies a la gran quantitat d’assumptes que ISERN desenvolupa a l’estranger, això ens permet de treballar amb els millors agents i advocats de cada país amb uns costs professionals i un tracte preferencial.

En aquest sentit, som totalment transparents, i donem sempre informació del corresponsal o despatx que porta un assumpte en un país, i podem adaptar-nos a les pròpies preferències del client respecte a un territori concret.

El que sí que ha creat ISERN són “desks” interns especialitzats en àmbits geogràfics més o menys amplis i/o específics, i que es troben dins de l’estructura del departament de marques internacionals i patents. Aquests Desks són:

 • International Desk
 • Latam Desk
 • Asia Desk
 • Japan Desk

Així, per exemple, els responsables de l’Asia Desk i el Japan Desk són dos paralegals nacionals de Xina i Japó especialitzats en IP, que coneixen perfectament la idiosincràsia del seu territori i poden comunicar-se perfectament (per escrit o de viva veu) en els seus respectius idiomes nacionals amb els corresponsals, en cas que sigui necessari.

L’INTERNATIONAL DESK està composat per agents, advocats i enginyers especialitzats en l’assessorament i estratègia per a la internacionalització de carteres de la propietat industrial, de conformitat amb l’estratègia de l’empresa que es tracti.

Els membres de l’INTERNATIONAL DESK, a més de tenir un coneixement profund dels sistemes internacionals, convenis internacionals, així com de detalls i requisits territorials respecte a la protecció de la propietat industrial que el seu país permet, assisteixen a nombroses conferències i congressos internacionals amb la finalitat d’estar al dia de les novetats pel que fa als convenis i tractats internacionals que afecten els drets de Propietat industrial i intel·lectual.

Igualment, tenen un coneixement dels millors perfils professionals amb els que poden tractar temes específics en cada país, per tal d’oferir i tenir sempre a disposició dels nostres clients els millors professionals a nivell mundial segons els requisits de cada assumpte o especialitat.

IDIOMES: ISERN pot comunicar-se perfectament, a més d’en castellà i català, en anglès, francès, alemany, xinès i japonès, amb absoluta fluïdesa i des de les nostres pròpies oficines.

INTERNACIONALITZACIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL A ISERN

Els professionals i experts en internacionalització de drets de Propietat industrial d’ISERN sempre vetllaran perquè la protecció dels vostres drets fora de les fronteres espanyoles sigui òptima per als vostres interessos i amb els menors costs possibles.

Per això sempre us informaran de les possibles alternatives, pros i contres de cada una, costs, així com de la nostra opinió legal i de com actuaríem segons el nostre criteri i les circumstàncies de cada cas.

En general, els registres de propietat industrial són territorials, la qual cosa significa que el registre d’una patent, una marca o un disseny industrial a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) només confereix al seu titular un dret exclusiu pel seu ús dins del territori d’Espanya. Conseqüentment, els productes que incloguin una modalitat protegida no podran exportar-se amb garantia a altres Estats, si aquests no han estat també registrats pel mateix titular.

Ara bé, hi ha la possibilitat de protegir en un àmbit territorial més gran mitjançant registres supranacionals, dels registres internacionals OMPI, l’ús de convenis i acords internacionals de patents, etc.

Tanmateix, a ISERN som conscients que la protecció a nivell internacional dels drets de Propietat industrial és costosa i s’ha de planificar amb temps, per la qual cosa, abans de prendre una decisió, serà imprescindible realitzar una avaluació dels següents aspectes:

 • Quins són els nostres mercats potencials i futurs?
 • En quins mercats estaríem disposats a establir una acció judicial per protegir la nostra posició?
 • De quins recursos disposem?
 • Quina és la posició estratègica dels nostres competidors?

En funció d’aquesta anàlisi, hi ha diferents estratègies de protecció, segons si volem internacionalitzar les nostres marques, patents o dissenys, i que l’INTERNATIONAL DESK adaptarà i elaborarà segons les vostres necessitats, estratègies d’expansió empresarial i interessos

SI VOLEU INTERNACIONALITZAR LES VOSTRES MARQUES A L'ESTRANGER, TENIM DIFERENTS OPCIONS

1.- Directament

País per país, dipositant les sol·licituds corresponents en cada un dels països en els quals es vol registrar la marca, de forma que s’obtinguin diferents registres nacionals, independents els uns dels altres.

2.- Marca de la Unión Europea

Procediment regulat pel Reglament de la Marca de la Unió Europea, que estableix la possibilitat d’obtenir, amb una única sol·licitud, protecció dels 28 Estats membres de la Unió Europea (UE). L’EUIPO és membre del Protocol de Madrid. A més, es pot desplegar un registre internacional de marca a aquesta jurisdicció a través del sistema de Madrid. La duració d’aquest registre és de 10 anys, renovables indefinidament.

3.- Marca Internacional

Per sol·licitar una Marca amb aquest procediment, cal tenir prèviament registrada una marca a nivell nacional o comunitari. Per aquest procediment, regulat per l’Acord de Madrid i el seu Protocol (Sistema de Madrid), es pot obtenir protecció a diversos països, si es diposita una única sol·licitud davant de l’Organització mundial de la propietat intel·lectual (OMPI), i aquest registre té els mateixos efectes que si la sol·licitud hagués estat presentada a cada un dels països designats. Cada país examinarà la sol·licitud com si fos una marca nacional i li aplicarà la seva Llei Nacional per concedir-l’hi o no. Així doncs, pot ser que una sol·licitud internacional es concedeixi parcialment, tant territorialment com aplicativament. La duració d’aquest registre és de 10 anys, renovables indefinidament.

4.- Marca ante l'OAPI

L’OAPI és la principal organització que vetlla per la protecció dels drets de propietat intel·lectual a la majoria dels països francòfons de l’Àfrica, i està formada per: Benín, Burkina Faso, Camerun, República Centreafricana, Txad, Comores, Congo, Costa d’Ivori, Gabon, Guinea, Guinea Equatorial, Mali, Mauritània, Níger, Guinea Bissau, Senegal i Togo. Gràcies a l’OAPI, se centralitzen tots els tràmits per a la protecció de signes distintius en tots els països membres, la qual cosa en facilita el procés i abarateix els costs. L’OAPI és membre del Protocol de Madrid. A més, es pot desplegar un registre internacional de marca a aquesta jurisdicció a través del sistema de Madrid. Les marques registrades a través de l’OAPI tindran un període de vigència de deu (10) anys contats des de la data de la sol·licitud, i es poden renovar indefinidament per períodes addicionals de 10 anys.

Per internacionalitzar les patents es poden optar per diferents opcions segons l'estratègia

Per protegir una patent o invenció fora d’Espanya, hi ha diverses possibilitats, els professionals d’ISERN us ajudaran a valorar quina és l’opció que més us interessa en funció de diferents criteris:
 • La localització geogràfica on voleu la protecció.
 • L’idioma amb el qual es realitzarà la tramitació.
 • El cost que sou capaços d’assumir i la possibilitat d’acollir-vos als ajuts anuals que concedeix l’OEPM, que subvenciona una part del cost.
 • Els terminis amb els quals voleu obtenir la patent.
En funció d’aquest estudi de necessitats dels sol·licitants, es pot optar per les possibilitats següents per a la internacionalització de les patents:

1.- Via PCT

Amb aquest sistema s’inicia la tramitació (no un tràmit de concessió) de forma simultània, mitjançant una única sol·licitud, a 148 països. Aquesta opció té un gran avantatge i és que amplia, a més, el termini d’internacionalització de la patent, la qual cosa permet als sol·licitants de prendre una decisió de finalment presentar o no en els països seleccionats membres del PCT la seva patent. Efectivament, la PCT permet “comprar temps”, ja que pot retardar la vostra decisió d’entrar en la fase nacional fins a 30 mesos des de la data de presentació internacional o de prioritat. De fet, les sigles PCT signifiquen “Patent Cooperation Treaty”, però a ISERN ho hem canviat per “Per Comprar Temps”. A més, permet mantenir en secret una sol·licitud de patent un mínim de 18 mesos, la qual cosa pot resultar útil a l’hora de valorar-ne la viabilitat i evitar així despeses innecessàries. De totes maneres, és molt important deixar clar que la PCT no és un procediment de concessió de patents, sinó que és un sistema pel qual s’unifica la tramitació prèvia a la concessió de diferents patents nacionals o territorials. A més, aquest procediment us permet “comprar temps”, perquè pot retardar la vostra decisió d’entrar en la fase nacional fins a 30 mesos des de la data de presentació internacional o de prioritat, depenent del cas, i mantenir en secret el vostre invent un mínim de 18 mesos, la qual cosa pot resultar-vos útil per a prendre el pols a la viabilitat i evitar-vos despeses innecessàries.

2.- Via Europea

Per aquesta via s’arriba a la concessió d’una patent que pot tenir validesa a fins a 38 països de l’àmbit europeu. No és una “patent europea o comunitària” única. És un procediment de concessió de patents al qual els estats membres del conveni de la Patent Europea (membres que en molts casos no són països europeus) li donen validesa i fiabilitat, per traslladar més tard aquesta concessió al seu territori i validar-la de forma independent, com si es tractés d’una patent nacional Hi ha la possibilitat d’una EuroPCT, és a dir, una sol·licitud internacional PCT que entra en fase “regional” o territorial a Europa.

3.- Via PPH

Amb la finalitat d’impulsar la internacionalització, l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM), ha firmat una sèrie d’acords coneguts a nivell internacional amb el nom de Patent Prosecution Highway (PPH), que permetran a un sol·licitant de l’OEPM de demanar la tramitació accelerada en una altra oficina que participi en el programa PPH, sempre que es compleixin uns requisits.

La protecció dels Dissenys Industrials a l'estranger

Per protegir una patent o invenció fora d’Espanya, hi ha diverses possibilitats, els professionals d’ISERN us ajudaran a valorar quina és l’opció que més us interessa en funció de diferents criteris:

1.- Registre nacional DIRECTE

País per país, dipositant les sol·licituds corresponents en cada un dels països en els quals es vol registrar el disseny industrial. En aquests casos és vital reivindicar la prioritat del primer dipòsit a Espanya, per no perdre la novetat ni el caràcter singular, i que aquests registres no siguin anul·lables per tercers.

2.- Disseny Internacional

Mitjançant aquest procediment, regulat per l’Arranjament de La Haia, es pot obtenir protecció en molts països dipositant una única sol·licitud, a través de l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI). Aquest registre atorga els mateixos efectes que si la sol·licitud hagués estat presentada en cada un dels països designats del Conveni. Cada país examina la sol·licitud segons els seus criteris i legislació i pot concedir o denegar la protecció de forma indistinta. La duració d’aquest registre és de 5 anys, renovables fins a un màxim d’anys que difereix segons cada Estat membre del Conveni.

3.- Disseny de la Unió Europea

Permet obtenir protecció en els 28 Estats membres de la Unió Europea (UE), mitjançant una única sol·licitud que podrà presentar-se per elecció del sol·licitant davant de l’EUIPO. La duració d’aquest registre és de 5 anys, renovables fins a un màxim de 25 anys.

Sol·licita la teva anàlisi d’internacionalització personalitzada