Avís legal i Condicions generals d’ús

ISERN PATENTES Y MARCAS S.L en compliment de la legislació espanyola actual, fa saber que les condicions aquí incloses regulen l’accés i l’ús d’aquesta pàgina web. Això té com a finalitat evitar l’anonimat d’aquest lloc web a la xarxa. Així mateix, informem que aquest lloc web és administrat per J. Isern Patentes y Marcas S.L, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona:

Volum 28.361
Foli 66
Pàgina B‐134.858
Inscripció
CIF B‐60861119
Amb adreça postal:
Avda. Diagonal 463 Bis 2n.
CP: 08036 Barcelona.
Contacte:
Jorge Isern Jara és Agent de la Propietat Industrial, inscrit en el Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Industrial amb el número 515.

1. Accés al lloc web.

Les presents Condicions generals d’accés i ús regulen l’accés i la utilització del Lloc web que és a disposició dels usuaris de la xarxa Internet i que té com a finalitat facilitar a l’usuari informació relacionada amb els seus serveis i activitats.

L’accés i utilització del Lloc web per part de l’usuari comporta l'acceptació de les presents Condicions generals d’accés i ús, així com de la Política de privacitat del Lloc web.

Per tant, preguem que llegiu atentament les Condicions generals d’accés i ús i la Política de privacitat quan vulgueu fer ús del Lloc web, atès que aquestes poden ser adaptades i/o modificades en qualsevol moment. Si no accepteu les presents condicions, us demanem que us abstingueu de fer ús del Lloc web i el seu contingut.

2. Ús del Lloc web.

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del Lloc web, així com de la informació relacionada amb els serveis i activitats que s’hi contenen, amb absoluta subjecció a la normativa aplicable, així com a les presents Condicions generals d’accés i ús. Així mateix, es compromet a no realitzar cap actuació que tingui com a objectiu danyar, inutilitzar i/o sobrecarregar el Lloc web, o que n’impedeixi, de la forma que sigui, la seva utilització i funcionament normals. S’informa a l’usuari que, en cas d’incompliment de les Condicions generals d’accés i ús, la Política de privacitat o, si fos el cas, qualsevol terme o condició recollits en el Lloc web, ens reservem el dret de limitar, suspendre i/o finalitzar l’accés al Lloc web, mitjançant l'adopció de qualsevol mesura tècnica necessària per a aquesta fi.

3. Funcionament del Lloc web.

ISERN PATENTES Y MARCAS S.L s’esforça al màxim per a mantenir el funcionament òptim del Lloc web, evitant errors o, si fos el cas, reparant-los, i mantenint els continguts del Lloc web degudament actualitzats. Tanmateix, ISERN PATENTES Y MARCAS S.L no garanteix la disponibilitat i continuïtat de l’accés al Lloc web ni l’existència d’errors en els seus continguts, així com tampoc el fet que els errors esmentats siguin actualitzats oportunament.

4. Modificacions a la informació del Lloc web.

ISERN PATENTES Y MARCAS S.L es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, modificacions, supressions i/o actualitzacions sobre la informació continguda en el Lloc web, la seva configuració i/o presentació. Tanmateix, aquestes modificacions unilaterals i sense avís previ, es duran a terme sobre aquella informació que no en suposi un canvi substancial. En cas que els esmentats canvis siguin de rellevància, l’usuari serà informat mitjançant un bàner a l’inici de la navegació.

5. Ús de la informació continguda en el Lloc web.

Tant l'accés al Lloc web com l’ús que pugui fer-se de qualsevol informació que contingui, es realitzarà sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari. ISERN PATENTES Y MARCAS S.L no es fa responsable que qualsevol dany o perjudici que pugui derivar-se directament o indirecta, de l’accés o ús de la informació continguda en el Lloc web, i especialment d’aquella informació relativa a tercers. A més, ISERN PATENTES Y MARCAS S.L no es fa responsable de cap dany i/o perjudici en el programari (software) o maquinari (hardware) de l’usuari de la web, incloent-hi, però no limitant-se, als danys causats per la introducció de virus i/o atacs informàtics, i tampoc serà responsable dels danys que puguin experimentar els usuaris per un ús inadequat del Lloc web, ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions.

6. Responsabilitat de l’usuari.

L’usuari és conscient i accepta voluntàriament que l’ús del Lloc web es fa, en qualsevol cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat. L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pugui experimentar derivats de l’incompliment de les obligacions a les quals queda sotmès en virtut de les presents Condicions generals d’accés i ús o de la legislació aplicable en relació amb l’ús del Lloc web.

7. Propietat intel·lectual.

Tots els drets de propietat intel·lectual, dissenys, bases de dades, programes informàtics subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integren el Lloc web (texts, gràfics, fotografies, vídeos, gravacions sonores, combinacions de colors, etc.)[“continguts”], així com la seva estructura, selecció i ordre, són titularitat d’ISERN PATENTES Y MARCAS, dels seus llicenciadors o, quan no se’n tingui, de la font que es citi en el seu enllaç. Pel que fa als senyals distintius inclosos en el Lloc web (marques i noms comercials), aquests són titularitat d’ISERN PATENTES Y MARCAS o dels seus llicenciadors. Els continguts d’aquest lloc web han estat creats per ISERN PATENTES Y MARCAS, S.L., excepte en els casos en què s’indiqui que són una aportació d’un col·laborador. Els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts estan reservats, encara que se’n permeti la citació mitjançant un enllaç i una menció de l'autor.

8. Protecció de dades personals.

Els aspectes relacionats amb el tractament de les dades personals dels usuaris del Lloc web es regulen a la Política de privacitat i Política de galetes del Lloc web.

9. Legislació aplicable.

Aquest lloc web i les relacions amb el nostre despatx es regeixen per la llei espanyola.

Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir amb els usuaris del Lloc web es resoldrà, amb la renúncia expressa de les parts a la seva pròpia jurisdicció, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).