Avís legal i Condicions generals d'ús

ISERN PATENTES Y MARCAS S.L en compliment de la legislació espanyola actual, posa en el seu coneixement que aquestes condicions regulen l’accés i l’ús a la present pàgina web. Tot això, per evitar l’anonimat d’aquest lloc web a la xarxa. Així, s’informa que aquest lloc web està administrat per J. Isern Patentes y Marcas S.L, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona:

Tom 28.361
Foli 66
Full B‐134.858
Inscripció 1ª
CIF B‐60861119
Amb Adreça Postal:
Avd. Diagonal 463 Bis 2º.
CP: 08036 Barcelona.
Contacte: info@isern.com
 
Jorge Isern Jara és Agent de la Propietat Industrial inscrit al Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Industrial sota el número 515.
 

1.- Accés al lloc web

Les presents Condicions Generals d’Accés i Ús, regulen l’accés i la utilització del Lloc Web que posa a disposició dels usuaris de la xarxa Internet i té per objecte facilitar a l’usuari informació relativa als seus serveis i activitats.

L’accés i la utilització del Lloc Web per l’usuari comporta l’acceptació de les presents Condicions Generals d’Accés i Ús, així com de la Política de Privacitat del Lloc Web.

Per tant, us preguem que llegiu atentament les Condicions Generals d’Accés i Ús i la Política de Privacitat quan es proposi utilitzar el Lloc Web, ja que aquestes podran ser adaptades i/o modificades en qualsevol moment. Si no accepteu aquestes condicions, us preguem que s’abstingui d’utilitzar el Lloc Web i el seu contingut

2.- Utilització del Lloc Web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del Lloc Web, així com de la informació relativa als serveis i activitats que conté, amb total subjecció tant a la normativa aplicable com a les presents Condicions Generals d’Accés i Ús. Així mateix, l’usuari es compromet a no realitzar cap acte a fi de danyar, inutilitzar i/o sobrecarregar el Lloc Web, o que impedís, de qualsevol manera, la normal utilització i funcionament d’aquesta web. S’informa a l’usuari que, en cas que incompleixi les Condicions Generals d’Accés i Ús, la Política de Privacitat o, si escau, qualssevol altres termes o condicions recollits al Lloc Web, es reserva el dret a limitar, suspendre i/o acabar el seu accés al Lloc Web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària a aquest efecte.

3.- Funcionament del Lloc Web

ISERN PATENTES Y MARCAS S.L fa els seus millors esforços per mantenir el Lloc Web en bon funcionament, evitant errors o, si escau, reparant-los, i mantenint els continguts del Lloc Web degudament actualitzats. Tot i això, ISERN PATENTES Y MARCAS S.L no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés al Lloc Web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests últims siguin oportunament actualitzats.

4.- Modificacions a la informació del Lloc Web

ISERN PATENTES Y MARCAS S.L es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions, supressions i/o actualitzacions sobre la informació continguda al Lloc Web, la seva configuració i/o presentació. No obstant això, aquestes modificacions unilaterals i sense avís previ, únicament es referiran a aquelles que no suposin un canvi substancial de les mateixes. En cas que aquests canvis siguin rellevants, l’usuari serà informat mitjançant un bàner a l’inici de la navegació.

5.- Ús de la informació continguda al Lloc Web

Tant l’accés al Lloc Web com l’ús que es pugui fer de qualsevol informació que conté, es fan sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari. ISERN PATENTES Y MARCAS S.L no es responsabilitza de qualsevol dany i/o perjudici que poguessin derivar-se, directament o indirectament, de l’accés o ús de la informació continguda al Lloc Web i, especialment, d’aquella informació relativa a tercers.

Addicionalment, ISERN PATENTES Y MARCAS S.L no es fa responsable de cap dany i/o perjudici en el software i/o hardware de l’usuari de la web, incloent-hi, però no limitant-se, els produïts als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics i tampoc serà responsable dels danys que poguessin patir els usuaris per un ús inadequat del Lloc Web ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte a les comunicacions.

6.- Responsabilitat de l’usuari

L’usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l’ús del Lloc Web té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat. L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès en virtut de les presents Condicions Generals d’Accés i Ús o de la legislació aplicable en relació amb la utilització del Lloc Web.

7.- Propietat intel·lectual

Tots els drets de propietat intel·lectual, dissenys, bases de dades, programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integren el Lloc Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, enregistraments sonors, combinacions de colors, etc.) [“Continguts”], així com la seva estructura, selecció i ordre, són titularitat d’ISERN PATENTES Y MARCAS, dels seus llicenciants o, si no n’hi ha de la font que es citi en aquest enllaç. Pel que fa als signes distintius inclosos al Lloc Web (marques i noms comercials), aquests són titularitat d’ISERN PATENTES Y MARCAS o dels seus llicenciants.

Els continguts d’aquest lloc web han estat creats per ISERN PATENTES Y MARCAS S.L, tret dels casos en què s’indiqui que són una aportació d’un col·laborador. Els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts estan reservats, encara que se’n permet la cita mitjançant enllaç i menció de l’autor.

8.- Protecció de dades personals

Els aspectes relatius al tractament de les dades personals dels usuaris del Lloc Web es regulen a la Política de Privacitat i Política de Cookies del Lloc Web.

9.- Consulta

Aquest lloc web i les relacions amb el nostre despatx es regeixen per la llei espanyola.

Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir entre els usuaris del Lloc Web serà resolta, amb renúncia expressa de les parts al seu propi fur, pels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).