Impacte del BREXIT en Marques a partir de l’1 de gener de 2021

Coneix com pot afectar el Brexit als seus expedients

El passat 31 de gener es va fer efectiu el Brexit, de manera que el Regne Unit ja no forma part de la Unió Europea. Però tal com els vam informar en aquell moment, es va establir un període transitori que finalitzarà el proper 31 de desembre de 2020. Durant tot aquest període, i segons l’Acord de Retirada, el Dret de la Unió Europea segueix essent aplicable al Regne Unit. Això es fa extensible als Reglaments de Marques de la UE i de Dibuixos i Models Comunitaris, així com als seus instruments d’aplicació. Per tant, durant aquest temps res no ha canviat.

No obstant això, a partir de l’1 de gener de 2021, i un cop acabat aquest temps de transició, el Regne Unit aplicarà la seva legislació i el Dret de la UE ja no tindrà validesa en aquest Estat. Per això, els volem informar dels principals aspectes que s’han de tenir en compte:

️ ️® Marques UE registrades abans del 31/12/2020
 1. Els titulars de MUE obtindran un registre de marca ‘equivalent’ a la marca de la UE al Regne Unit. Aquesta marca equivalent guardarà les dates de prioritat, sol·licitud, concessió i renovació de la MUE de la qual es deriva.
 2. El número de la marca serà el mateix, però precedit pel codi UK009.
 3. La marca equivalent es registrarà de forma automàtica, sense pagament de taxes, però la UKIPO no emetrà certificat: únicament estarà inscrita a la base de dades de l’oficina.
 4. Es podrà sol·licitar una certificació, a través d’un agent domiciliat al Regne Unit i pagant les taxes i honoraris corresponents. Es trigarà aproximadament 1-2 mesos en obtenir la certificació.
 5. En el cas de marques UE que caduquen entre el 31/06/2020 i el 31/12/2020: Si una MUE no es renova abans del 31/12/2020, la UKIPO generarà la marca equivalent, però apareixerà com caducada. Si la MUE es renova dins dels 6 mesos de període de gràcia, la marca equivalent de Regne Unit també es considerarà renovada automàticament, sense que s’hagi de pagar taxes a la UKIPO.
️ ️® Sol·licituds de Marques UE pendent de registre a 31/12/2020
 1. Els sol·licitants no obtindran la marca equivalent de forma automàtica. Se’ls atorga un termini de 9 mesos per a “resol·licitar” la marca del Regne Unit, que conservarà les dates de prioritat i sol·licitud de la MUE, però que serà examinada per la UKIPO com si fos una marca directa.
️ ️® Cessió de Marques UE pendents d’inscriure el 31/12/2020
 1. Si es produeix un canvi de titularitat d’una MUE, convé inscriure-ho el més aviat possible, ja que la UKIPO prendrà com a dades del titular les que figuren a la EUIPO a data 31/12/2020. Si la cessió s’inscriu a la EUIPO a partir de l’1 de gener, caldrà sol·licitar la cessió també de la marca equivalent al Regne Unit.
️ ️® Marques Internacionals que designen la UE
 1. En el cas de marques internacionals que designen la UE, la marca equivalent que generi la UKIPO serà assimilada a una marca nacional. No estarà continguda dins de la marca internacional. Per tant, a la marca internacional seguirà figurant únicament la UE com a part contractant designada, i el titular tindrà una marca del Regne Unit per separat.
 2. Això es pot solucionar si el titular paga una extensió territorial de la seva marca internacional al Regne Unit i posteriorment sol·licita el “replacement” o substitució. En aquest cas la designació posterior guardarà com a data de sol·licitud i/o prioritat la que li correspongui a la marca equivalent.
️®  Oposicions i cancel·lacions en tràmit després del 31/12/2020
 • 📌 Oposició/cancel·lació davant la EUIPO que es basa en una marca del Regne Unit: L’oposició seguirà el seu curs, però les marques del Regne Unit emprades com a base no seran tingudes en compte. Si l’oposició es basa únicament en marques del Regne Unit, decaurà automàticament.
 • 📌 Oposició/cancel·lació davant la UKIPO que es basa en una MUE: El procediment seguirà endavant sense canvis.
️ ️® ¿Es considera ús real i efectiu, l’ús només al Regne Unit d’una marca de la UE per provar ús en la EU o viceversa?
 • 📌 Ús davant la UKIPO
  • La nova llei garanteix que qualsevol ús de la Marca a la UE realitzat abans de l’1 de gener de 2021, ja sigui dins o fora del Regne Unit, es comptarà com a ús del dret comparable del Regne Unit.
  • És a dir, quan el període rellevant de l’ús de 5 anys inclogui el temps anterior a l’1 de gener de 2021, el seu ús a la UE s’acceptarà. Quan el període inclogui qualsevol moment posterior a l’1 de gener de 2021, no es tindrà en compte l’ús fora del Regne Unit de la Marca comparable de la UE.
 • 📌 Ús davant la EUIPO
  • La nova llei garanteix que qualsevol ús d’una Marca de la UE realitzat abans de l’1 de gener de 2021, al Regne Unit, es comptarà com a ús real i efectiu a la Unió Europea.
  • És a dir, quan el període rellevant de l’ús de 5 anys inclogui el temps anterior a l’1 de gener de 2021, es considerarà el seu ús a la UE. Quan el període rellevant de l’ús sigui posterior a l’1 de gener de 2021, no es tindrà en compte l’ús al Regne Unit per provar l’ús de la marca de UE base del procediment.
  • La importància de l’ús d’una Marca de la UE al Regne Unit per l’anàlisi en la seva totalitat de l’ús genuí a la UE disminuirà progressivament -de potencialment suficient a totalment irrellevant- en funció de la mesura que cobreixi el període per al qual s’ha utilitzar establert en el cas en qüestió.

Per a més informació sobre el BREXIT i els seus expedients, contacti amb nosaltres.

Aviso: Se requiere JavaScript para este contenido.