La sol·licitud de patents augmenta a Catalunya el 2012 un 1,8% enfront la caiguda de més del 5% a nivell estatal

 
  • Catalunya acumula un 17,4% de les patents que es sol·liciten a tot l estat.
 
  • Catalunya sol·licita 581 patents, enfront les 576 sol·licitades el 2011 i les 628 de 2010, i és la segona Comunitat Autònoma que més patents sol·licita després de Madrid.
 
ISERN PATENTES Y MARCAS aplaudeix aquest increment a Catalunya i destaca la importància de créixer en sol·licitud de patents en un moment de tanta mortalitat empresarial i de caiguda de recursos de les empreses, que fa minvar la capacitat d’inversió
Barcelona, 30 de gener de 2013
Isern Patentes y Marcas ha analitzat les dades oficials de la Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) que posen de manifest que a 2012 Catalunya acumula un 17,4% de les patents demanades al conjunt d Espanya. 

Durant el 2012, les patents sol·licitades des de Catalunya van ser 581 d un total de 3.338 a nivell estatal. En el conjunt d Espanya la caiguda de demanda de patents vers 2011 és del 5,39%. 
A Catalunya s han demanat 5 patents més en relació a les 576 sol·licitades a 2011. 
Si s estableix una comparació, Catalunya és la segona comunitat en patents sol·licitades per darrera de la Comunitat de Madrid que va demanar a 2012 un total de 625 patents, 43 menys que a 2011, un descens del 6,4%.
Per a Pepe Isern, soci de Isern Patentes y Marcas: “Aquest increment a Catalunya, encara que petit, demostra una vegada més que la política d inversió, innovació i desenvolupament de les empreses catalanes, tot i estar condicionades per la manca de recursos i la capacitat d’inversió, són empreses que desenvolupen projectes de R+D amb valor afegit. Ara cal que l’Administració i la banca dediquin els pocs recursos dels que disposen per seguir, al menys, en una tònica de manteniment”
La caiguda en nombre absoluts de la sol·licitud de patents a nivell estatal està motivada per la caiguda del nombre d’empreses, però a més Pepe Isern afegeix, “perquè moltes startups són empreses d’origen tecnològic que es dediquen al software i el software no és patentable en la majoria de casos a Europa, on es protegeix per la via dels drets d’autor i del Copyright”.