Departamento de Marcas

Coñece aos nosos expertos segundo a súa área de traballo

Mar Ribó

Mar Ribó

Marca Internacional

Paralegal con máis de 2 anos de experiencia na xestión de ficheiros de marcas internacionais.

Juan Badia, asesor IP

Juan Badia

Asesor IP

Conta con máis de 6 anos de experiencia asesorando clientes en materia de Propiedade Industrial e Intelectual.

Montse Matas, paralegal IP

Montse Matas

Marca Internacional

Paralegal con máis de 21 anos de experiencia na xestión de ficheiros de marcas internacionais.

Alberto Rabadán, Director Comercial

Alberto Rabadán

Director da oficina de Madrid

Con máis de 26 anos de experiencia en Propiedade Industrial e Intelectual xestiona a oficina principal de Madrid a nivel técnico e comercial

Joaquim Sánchez, paralegal IP

Joaquim Sánchez

Marca Nacional

Paralegal con máis de 33 anos de experiencia na tramitación de marcas e oposicións en España.

Alain Erezuma, director oficina Bilbao

Alain Erezuma

Director da Oficina de Bilbao

Ten máis de 10 anos de experiencia liderando e xestionando a carteira de arquivos de clientes de Bilbao.

Carmen urrea

Carmen Urrea

Dep. Marcas

Mestrado en Propiedade Industrial e Intelectual. Conta con máis de 23 anos de experiencia na xestión de clientes e expedientes de marcas.

Tiscar Moreno

Tíscar Moreno

Paralegal

Área de Traspasos, Cesións e Licenzas. Máis de 32 anos de experiencia na transferencia de arquivos en todo o mundo.

Myriam Otaola

Myriam Otaola

Marca Nacional

Licenciado en Dereito con máis de 8 anos de experiencia en propiedade industrial. É o responsable das oposicións de marcas españolas.

Enrique Bosch, director oficina de Valencia

Enrique Bosch

Director da oficina de Valencia

Enxeñeiro Industrial con especialidade en Química Industrial. Conta con máis de 16 anos de experiencia como técnico e asesor de patentes

Ignacio Valdelomar, director de Asesoría Jurídica

Ignacio Valdelomar

Director Asesor Xurídico

Director de Asesoría Xurídica. Leva máis de 30 anos asesorando e realizando defensa xurídica de procesos xudiciais de PI.

Lorenzo González, director oficina Málaga

Lorenzo González

Director da Oficina de Málaga

Licenciado en Dereito, conta con máis de 19 anos de experiencia na xestión de clientes da propiedade industrial e intelectual.

Eugenio Lascaris, abogado IP

Eugenio Lascaris

Avogado

Área de Asesoramento Xurídico. Máis de 10 anos de experiencia no asesoramento e protección da Propiedade Intelectual e do Dereito de Autor.

Ana Sans, área de marca internacional

Ana Sans

Marca Internacional

Licenciado en Dereito con máster en Propiedade Industrial e Intelectual con máis de 21 anos de experiencia.

Sylvia Liesa

Sylvia Liesa

Director da oficina de Zaragoza

Conta con máis de 16 anos de experiencia liderando e xestionando a carteira de ficheiros de clientes de Aragón.

Daniel Gabarre

Daniel Gabarre

Avogado

Área de Asesoramento Xurídico. Ten máis de 22 anos de experiencia na defensa dos dereitos de PI en procesos xudiciais.

Pepe Isern

Pepe Isern

Socio Xestor

Área de marcas. Avogado con máis de 30 anos de experiencia en Propiedade Industrial e Intelectual.

María Isern

Maria Isern

Socia Dpto. RR.PP.

Área de Relacións Públicas. Máis de 30 anos de experiencia asesorando na protección de marcas e patentes.

Josep Maria Gibert

Josep Maria Gibert

Asesor IP

Conta con máis de 6 anos de experiencia asesorando en dereitos de propiedade industrial e intelectual.

Carolina Villanueva

Carolina Villanueva

Marca Nacional

Licenciado e Doutor en Dereito. Ten máis de 21 anos de experiencia xestionando marcas españolas para grandes clientes.

Nuria Brunet, responsable de japan desk

Nuria Brunet

Xefe do Xapón Desk

asesor de IP. Máis de 6 anos de experiencia xestionando clientes desde/para Xapón e Corea, así como mantendo relacións con axentes locais.

Jordi Balaguer, paralegal IP

Jordi Balaguer

Marca Nacional

Ten máis de 33 anos de experiencia como asistente xurídica no departamento de marcas españolas, tramitando solicitudes e renovacións.

Cristina Ojeda, directora oficina La Rioja

Cristina Ojeda

Director da Oficina da Rioxa

Conta con máis de 29 anos de experiencia asesorando en materia de propiedade industrial e intelectual para a zona da Rioxa.

Ana Casas, responsable de grandes cuentas

Ana Casas

Xestor de Grandes Contas

Licenciado en Dereito cun máster en PI. Dirixe o departamento de Consultor de grandes carteiras de arquivos. Máis de 29 anos de experiencia.

Roger Turégano, asesor IP

Roger Turégano

Asesor IP - Desenvolvemento empresarial

Licenciado en Dereito con máis de 19 anos de experiencia asesorando en Dereitos de Propiedade Industrial e Intelectual

Anna Figuerola, abogada de IP

Anna Figuerola

Avogada

Área de Asesoramento Xurídico. Ten máis de 8 anos de experiencia na defensa da Propiedade Industrial e Intelectual en procesos xudiciais.

Lin Li, responsable China Desk

Lin Li

Xefe de Desk China

asesor de IP. Ten máis de 12 anos de experiencia na xestión de clientes desde e para China, ademais de manter relacións con axentes locais.

Nuria Manlleu

Núria Manlleu

Paralegal

Área de Renovacións. Máis de 21 anos de experiencia no mantemento e renovación de expedientes de Propiedade Industrial e Intelectual.

Marina Fernández

Marina Fernández

Marca Internacional

Paralegal con máis de 30 anos de experiencia na xestión de ficheiros de marcas internacionais e estranxeiras.

Rita Muriel, paralegal IP

Rita Muriel

Marca Internacional

Paralegal con máis de 45 anos de experiencia na tramitación de solicitudes de marcas comunitarias e estranxeiras.

Carmen Brites

Carmen Brites

Director da Oficina de Vigo

Conta con máis de 13 anos de experiencia liderando e xestionando a carteira de ficheiros de clientes en Galicia.

Hatika Achahbar

Hatika Achahbar

Asesoría Xurídica

Conta con máis de 7 anos de experiencia como asistente xurídico na xestión de expedientes de asesoría xurídica.

María Ángeles Fernández

Mª Ángeles Fernández

Marca Internacional

Paralegal con máis de 19 anos de experiencia na xestión de expedientes de marcas no estranxeiro.

Sonia Torralba, paralegal IP

Sonia Torralba

Paralegal

Conta con máis de 10 anos de experiencia en propiedade industrial e intelectual xestionando a base de datos de clientes.

Alicia Marijuán

Alicia Marijuán

Dep. Marcas

Licenciada en Dereito con mestrado en PI.Máis de 5 anos xestionando clientes, prestando asesoramento xurídico e redactando documentos legais

Maite López

Maite López

Asesora IP

Conta con máis de 40 anos de experiencia xestionando e tramitando expedientes de propiedade industrial e intelectual.

Aina Giralt

Aina Giralt

Paralegal

Área de Traspasos, Cesións e Licenzas. Conta con máis de 2 anos de experiencia na xestión de expedientes nacionais e internacionais

Fernando Herrera

Fernando Herrera

Marca Internacional

Licenciado en Dereito con máster en Propiedade Industrial e Intelectual con máis de 14 anos de experiencia en marcas e xestión de carteiras.

Pere Ramells

Pere Ramells

Marca Internacional

Licenciado en Dereito con máster en Dereito Europeo e Internacional con máis de 5 anos de experiencia en marcas e xestión de carteras.

Ignacio Coello

Ignacio Coello

Marca Internacional

Licenciado en Dereito con máster en Propiedade Industrial e Intelectual con máis de 6 anos de experiencia en marcas e xestión de carteiras.

Montse Rodríguez, paralegal IP

Montse Rodríguez

Marca Internacional

Paralegal con máis de 32 anos de experiencia na xestión de expedientes de marcas no estranxeiro.

Elba Pastor

Elba Pastor

Asesora IP

Licenciado en Dereito con máis de 8 anos de experiencia xestionando grandes contas. Proxectos en liña de Propiedade Industrial e Intelectual

Encarna Cano

Encarna Cano

Asesora IP

Oficina de Valencia. Ten máis de 29 anos de experiencia xestionando expedientes de Propiedade Industrial e Intelectual.

Mariana Duimovic, paralegal IP

Mariana Duimovic

Paralegal

Área de Traspasos, Cesións e Licenzas. Conta con máis de 6 anos de experiencia na xestión de expedientes nacionais e internacionais

Érika Abadías

Érika Abadías

Paralegal

Área de Renovacións. Máis de 10 anos de experiencia no mantemento e renovación de expedientes de Propiedade Industrial e Intelectual.

Alicia Sayago, marca internacional

Alicia Sayago

Marca Internacional

Ten máis de 25 anos de experiencia na xestión de ficheiros de marcas na UE e no estranxeiro.

Carmen Romañá, abogada Propiedad Intelectual

Carmen de Viala

Avogada

Área de Asesoramento Xurídico. Máis de 13 anos de experiencia en Propiedade Intelectual e Dereitos de Autor asesorando e defendendo clientes

Mariona Planas

Mariona Planas

Marca Nacional

Graduada en Dereito con mestrado en Avogacía. Máis de 5 anos xestionando clientes, asesorando legalmente e realizando escritos ante a OEPM.

Quim Morgadanes, paralegal IP

Quim Morgadanes

Paralegal

Conta con máis de 4 anos de experiencia en propiedade industrial e intelectual xestionando a legalización de documentos ante os consulados.

Judith Arenas

Judith Arenas

Marca Nacional

Conta con máis de 33 anos de experiencia como asistente xurídico no departamento español de marcas na tramitación de oposicións.

Dolors Aguilar

Dolors Aguilar

Asesora IP

Oficina de Valencia. Ten ampla experiencia xestionando expedientes de Propiedade Industrial e Intelectual.

Eugenio Rodríguez, paralegal IP

Eugenio Rodríguez

Paralegal

Área de Patentes. Conta con máis de 44 anos de experiencia na xestión de expedientes de patentes e deseños industriais.

Vanesa Liesa

Vanesa Liesa

Asesora IP

Oficina de Zaragoza. Ten máis de 23 anos de experiencia xestionando expedientes de Propiedade Industrial e Intelectual.

Mª Dolores Maestre, paralegal IP

Mª Dolores Maestre

Paralegal

Conta con máis de 46 anos de experiencia en propiedade industrial e intelectual na área de marcas españolas e oposicións.

Nicoletta Polci

Nicoletta Polci

Marca Internacional

Licenciada en Dereito con máster en Propiedade Industrial e Intelectual con máis de 6 anos de experiencia en marcas e xestión de carteiras.

Francesc Conesa, paralegal IP

Francesc Conesa

Marca Nacional

Paralegal con máis de 15 anos de experiencia na tramitación de marcas e oposicións en España.

Jose Maria Goday, coordinador de oficinas

Jose Maria Goday

Coordinador de Oficinas

Con máis de 40 anos de experiencia en Propiedade Industrial e Intelectual, coordina as oficinas comerciais de España

Maika Cerezuela

Maika Cerezuela

Marca Nacional

Ten máis de 24 anos de experiencia como asistente xurídica no departamento de marcas españolas, tramitando solicitudes e renovacións.

Ana Gálvez

Ana Gálvez

Administrativa

Área de contabilidade. Máis de 26 anos de experiencia en administración e finanzas en materia de Propiedade Industrial e Intelectual.

Jaime Hernández

Jaime Hernández

Asesor IP

Licenciado en Dereito con máis de 15 anos de experiencia como consultor e asesor en propiedade industrial e intelectual

José Luis Rodríguez-Fuensalida

José Luis Rodríguez

Director de Marca Internacional

Conta con máis de 30 anos de experiencia no tratamento de marcas da Unión Europea, internacionais e do estranxeiro.

Paula Muñoz, marca internacional

Paula Muñoz

Marca Internacional

Licenciado en Dereito con máster en Propiedade Industrial e Intelectual, Protección de Datos e Legaltech. Máis de 9 anos de experiencia.

Javier del Campo, director de oficina de Alicante

Javier del Campo

Director da Oficina de Alacante

Conta con máis de 17 anos de experiencia asesorando en propiedade industrial e intelectual para a zona de Murcia e Alacante.

Ferran Pallarés, asesor IP

Ferran Pallarés

Asesor IP

Leva máis de 13 anos asesorando en materia de Propiedade Industrial e Intelectual na zona de Tarragona e Lleida.

Escribinos a túa consulta sobre Propiedade Industrial e Intelectual

Nome*
Consentimiento*
Consentimiento
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Responsable: Isern Patentes y Marcas, S.L. Finalidade: responder consultas e enviar correos electrónicos comerciais con información sobre os nosos servizos. Lexitimación: consentimento do interesado. Destinatarios: non se cederán os datos a terceiros, salvo obriga legal. Dereitos: acceso, rectificación, limitación, supresión, oposición, portabilidade (sempre que sexa posible) e non estar suxeito a decisións individualizadas automatizadas. Máis información.

Solicita a túa marca, patente ou deseño