Colaboradores

Si tes un despacho profesional e queres establecer unha colaboración en materia de propiedade industrial ou intelectual para ampliar o asesoramento que ofreces aos teus clientes, ponte en contacto con nós.

*IMPORTANTE: Todos os campos marcados cun (*) son de obrigada cumprimentación; una vez enviado o formulario, recibirá a súa clave de acceso como colaborador e a información complementaria..

Solicita a túa marca, patente ou deseño