Principals novetats de la nova Llei de Marques d’Espanya

El 14 de gener de 2019 entra en vigor la nova llei de marques a Espanya, segons el Reial Decret Llei 23/2018 aprovat pel Consell de Ministres el dia 21 de desembre.

L’objectiu d’aquesta reforma legal és harmonitzar i adequar la normativa espanyola a la Directiva de la Unió Europea, una transposició de les normes que han de realitzar tots els estats membres.

El 14 de gener de 2019 entra en vigor la nova Llei de Marques a Espanya, segons el Reial Decret Llei 23/2018 aprovat pel Consell de Ministres el dia 21 de desembre i publicat al BOE el 27 del mateix mes. L’objectiu d’aquesta reforma legal és harmonitzar i adequar la normativa espanyola a la Directiva de la Unió Europea. D’aquesta manera, és necessari fer la transposició de les normes d’aquesta directiva als ordenaments dels Estats membres de la UE.

La nova llei entra en vigor el 14 de gener de 2019, excepte la competència de l’OEPM per decretar per via directa la nul·litat o caducitat de marques que s’establirà quatre anys després, el 14 de gener de 2023.

  1. Més innovació per crear noves marques

El requisit formal en el concepte de marca relatiu a “representació gràfica” se substitueix per una representació mitjançant la qual es permeti determinar l’objecte de protecció d’una manera clara i precisa. Aquest canvi afavoreix la innovació, l’emprenedoria i l’originalitat de les marques sol·licitades. Si bé abans havien de ser representades gràficament, ara s’elimina el concepte gràfic, deixant així via lliure a altres tipus de marques no tradicionals com poden ser les hologrames, audiovisuals, digitals, etc.

  1. Proves d’ús de la marca en el tràmit d’oposicions

S’instaura la possibilitat d’exigir al titular oponent la prova d’ús de la marca en què basa la seva oposició, tal i com vam informar des d’Isern fa un mes. Podeu informar-vos amb més detall sobre aquest punt en el següent article: Importante cambio en la Ley de Marcas que afecta a los registros concedidos hace más de 5 años

  1. Prohibicions absolutes per a D.O. i I.G.P.

Se sistematitzen i reordenen les prohibicions per Denominació d’origen (D.O.) i les Indicacions Geogràfiques Protegides (I.G.P.). D’aquesta manera, d’acord amb l’exigència de la Directiva, es recull com a causa expressa de prohibició les que resulten incompatibles amb les D.O. i les I.G.P., sent així una prohibició absoluta.

Es reconeix també l’abast d’aquest dret en relació amb els termes tradicionals de vins i les especialitats tradicionals garantides, així com en les obtencions vegetals.

  1. Unificació de la marca de renom

Se suprimeix la distinció de marca notòria/marca de renom i desapareix el concepte de marca notòria, de manera que queda com una única categoria de protecció reforçada la de marca de renom. Aquesta diferenciació de conceptes pràcticament es recollia només en el sistema espanyol, per la qual cosa caldrà determinar en cada cas l’abast davant marques semblants de tercers en funció del grau de semblança i camp d’aplicació.

  1. Noves competències per a l’OEPM en detriment dels Tribunals

S’atorga competència a l’OEPM per declarar per via directa la nul·litat o caducitat de marques registrades, ja sigui perquè col·lideixen amb una marca anterior o perquè no s’han utilitzat en els últims cinc anys. Aquesta era una modificació molt sol·licitada pels usuaris del sistema de marques i per les empreses que agilitzaran els procediments, abaratiran els costos i resultarà així una harmonització amb el sistema europeu de marques. Aquest punt entrarà en vigor el 14 de gener de 2023 degut a la necessitat de disposar de recursos i capacitar el personal de l’OEPM davant d’aquesta nova responsabilitat.

  1. Nova taxa de gestió

Es crea una nova taxa per a la presentació d’una sol·licitud de nul·litat o caducitat davant l’OEPM.

  1. Infraccions de marca

No només es procedeix a reconèixer el titular d’una marca, tal i com estava recollit en la normativa anterior, sinó que es farà també davant d’actes preparatoris. Igualment, es regula la possibilitat d’impedir la introducció de mercaderies procedents de tercers països sense que siguin despatxades a lliure pràctica per ser contràries a una marca ja registrada.

ISERN Patentes y Marcas informarem als nostres clients de qualsevol novetat que es produeixi en relació amb l’entrada en vigor de la nova Llei de Marques a Espanya. Si teniu qualsevol dubte o necessiteu assessorament, estem a la vostra disposició a través de tots els nostres canals de comunicació.

Pregunta’ns aquí

[ninja_form id=87]