isern.com
Siga connosco en: Linked InTwitter

Valoración de carteira de Propiedade Industrial

O valor da súa marca ou patente é clave

Ao dispor de profesionais que son ao mesmo tempo Axentes da Propiedade Industrial e Economistas, está altamente cualificado para efectuar este tipo de valoracións, que levamos máis de 15 anos efectuando e que teñen servido para operacións de compravenda, presentacións fronte Facenda, Seguridade Social, Fondo de Garantía Salarial, para operacións entre sociedades vinculadas, taxacións fronte a organismos xudiciais e como aval ou garantía fronte operacións financeiras e empréstitos.

Para poder efectuar unha estimación real dos mesmos hai que ter en conta aspectos legais e económicos, así como características individuais de cada caso.

Existen catro técnicas/metodoloxías de valoración:

  • Enfoque de Mercado
  • Enfoque de Prezo
  • Enfoque de Ingresos
  • Regra do Vinte e Cinco por Cento (25%)

 

Consultas