isern.com
Siga connosco en: Linked InTwitter

Marcas, logotipos e signos distintivos

A súa ferramenta para diferenciarse no mercado

Para ter un uso exclusivo dun signo distintivo no mercado, e para que o consumidor identifique con claridade a súa actividade e sexa doadamente recoñecible, precísase un rexistro de marca.

A marca é todo signo distintivo susceptible de representación gráfica; estes signos poden ser de moitos tipos: palabras, imaxes, figuras, letras, símbolos, cifras, formas tridimensionais (p.ex., envases, envoltorios), etcétera.

O rexistro de marca outórgalle unha ampla protección e é un activo importante para o seu negocio.

A exclusividade dunha marca rexistrada é por dez anos a partir da data do depósito da solicitude e pode renovarse indefinidamente.

Concede o dereito a prohibir que outros utilicen unha marca idéntica ou similar para produtos ou servizos idénticos ou similares, así como a seguridade de poder utilizala sen medo de ter que retirala do mercado.

PODERES

Estes dereitos garántenlle a exclusividade no uso da mesma e concede o dereito a prohibir que outros utilicen unha marca idéntica ou similar para produtos ou servizos idénticos ou similares, así como a seguridade de poder utilizala sen medo de ter que retirala do mercado.


Servizos:

 • Rexistro de marcas e toda a súa xestión a nivel nacional, europeo e internacional.
 • Definición de estratexias destinadas a que protexer, cando protexer e que tipo de accións emprender para protexer e desenvolver a súa marca.
 • Asesoramento previo sobre a viabilidade dunha marca ou logotipo.
 • Asesoramento sobre o ámbito de aplicación (produtos e servizos) que debe cubrir a marca para unha total protección.
 • Seguimento e defensa da súa marca en calquera país do mundo durante o proceso de rexistro (contestación de suspensos, recursos de alzada).
 • Defensa da súa marca fronte a oposicións de terceiros.
 • Elaboración de todo tipo de contratos (cesión, licenza, distribución) e negociacións.
 • Valoración gratuíta de posibilidades de éxito dunha oposición.
 • Negociación previa á oposición para diminuír custos.
 • Servizo de vixilancia xeral e gratuíta de marcas españolas e comunitarias, deseños comunitarios e marcas internacionais con extensión en España.
 • Xestión vantaxosa no servizo de renovacións.
 • Servizo de vixilancia específica e gratuíta de marcas ou logotipos.
 • Revisión diaria de marcas publicadas en boletíns oficiais.
 • Informes específicos de novas solicitudes de marcas no seu sector ou de posibles competidores.

 

Formulario de Servizos Consultas