isern.com
Siga connosco en: Linked InTwitter

Redacción de Contratos, Negociacións e Licenzas

Non nos gusta deixar cabos soltos

J. Isern conta cun equipo de especialistas que o axudarán en calquera situación do tráfico mercantil que implique os seus dereitos de Propiedade Industrial e Intelectual.

Vixiando e revisando os acordos, contratos e licenzas que se poidan xerar, dándolle seguridade xurídica e soporte técnico.

O coñecemento da lexislación nacional e internacional de Propiedade Industrial e Intelectual permítelle asesorar e redactar todo tipo de documentos que o protexan na expansión internacional e acordos entre empresas de diversos países.

Servizos:

  • Licenzas.
  • Franquías industriais.
  • Joint venture
  • Engineering
  • Asesoramento na explotación e protección de tecnoloxía.
  • Redacción de acordos de confidencialidade.
  • Redacción de contratos de licenza e cesión.
  • Avaliación e redacción de contratos de transferencia de tecnoloxía.

 

Consultas