isern.com
Siga connosco en: Linked InTwitter

J.Isern Patentes y Marcas

Orixes, Historia

J. Isern Miralles funda en 1924 J. ISERN PATENTES Y MARCAS con oficinas en Barcelona e Madrid. Tras o seu pasamento, sucédeo o seu fillo J. Isern Cuyás. Decatándose de que a firma está consolidada nestas dúas cidades, decide abranguer máis da xeografía de España, centrando os seus esforzos na expansión da empresa. Abre oficinas en Alacante, Zaragoza, Valencia, Granada e Logroño. Viaxa por todo o mundo e inicia a expansión internacional da empresa.

Tras o pasamento de J. Isern Cuyás, os socios desta empresa tiveron claro que o seu futuro era continuar J. ISERN PATENTES Y MARCAS como un despacho de profesionais altamente cualificados para dar o mellor servizo aos nosos clientes.

Hoxe en día

Na actualidade J. ISERN PATENTES Y MARCAS está formada por catro sociedades de profesionais independentes.

J. ISERN PATENTES Y MARCAS conta con máis de 120 profesionais para asesoralos en todo o que precisen e con 11 oficinas repartidas por toda España, sendo unha das empresas líderes no noso sector.

J. ISERN PATENTES Y MARCAS xestiona unha carteira de máis de 30.000 clientes. Desde o cliente particular, pequeno empresario, pasando por pequenas e medianas empresas familiares ata grandes multinacionais. A nosa filosofía é que calquera cliente é importante independentemente da dimensión que teña como empresa.

A nosa filosofía de traballo está en non limitarnos en ser meros xestores de carteiras, senón en dar un servizo áxil e un asesoramento continuo aos clientes para que poidan tomar decisións coa maior información e tempo posible.

Debido ao alto grao de especialización, J. ISERN PATENTES Y MARCAS está situado na elite tanto nacional como internacional. As súas áreas de asesoramento son: INVENCIÓNS (patentes e modelo de utilidade); MARCAS, LOGOS E SIGNOS DISTINTIVOS (marcas e nomes comerciais); DESEÑOS (deseños e modelos industriais); PROPIEDADE INTELECTUAL (copyright, dereitos de autor); INTERNET, DOMINIOS E NOVAS TECNOLOXÍAS (rexistradores oficiais de dominios); SERVIZOS XURÍDICOS E CONTROL ADUANEIRO; REDACCIÓN DE CONTRATOS, NEGOCIACIÓNS E LICENZAS; AUDITORÍAS Y VALORACIÓNS DE CARTEIRA DE PROPIEDADE INDUSTRIAL. Somos un despacho que ofrece un servizo integral e personalizado desde o asesoramento previo e o estudo de viabilidade, pasando pola xestión ata o rexistro da marca, patente, dominio en internet, etcétera, en España ou en calquera lugar do mundo. Tamén ofrece a súa vixilancia, a súa protección xurídica fronte a imitacións ou actos de piratería e vixilancia aduaneira. O seu equipo está composto por axentes da propiedade industrial, axentes europeos de patentes, axentes europeos de marcas e deseños, avogados, economistas, enxeñeiros, biólogos, químicos, tradutores técnicos e persoal altamente especializado en propiedade industrial e intelectual.

J. ISERN PATENTES Y MARCAS pertence e participa activamente en múltiples asociacións a nivel nacional e mundial:

Asociacións
 • AED, Asociación Española de Directivos
 • AGESORPI, Asociación de Agentes Españoles Autorizados ante Organismos Internacionales de la Propiedad Industrial e Intelectual
 • AHAJ, Asociación Hispano-Alemana de Juristas
 • AIPLA, American Intellectual Property Law Association
 • AIPPI, Association Internationale pour la Protection de la Propriete Intelectuelle
 • ALAI, Literary and Artistic International Association
 • APAA, Asian Patent Attorneys Association
 • ASIPI, Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial
 • AUI, Asociación de Usuarios de Internet
 • CIPA, Chartered Institute of Patent Agents
 • COAPI, Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial
 • GRUR, Deutschen Vereinigung Für Gewerblichen Rechsschutz und Urhberrecht
 • ECTA, European Communities Trademark Association
 • EPI, Institute of Professional Representative Before the European Patent Office
 • ESNIC, Agentes registradores oficiales .es
 • EURID, Agentes registradores oficiales .eu
 • ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
 • INTA, International Trademark Association
 • ITMA, Institute of Trademak Agents
 • LES, Licensing Executives Society
 • MARQUES, The Association  of European Trademark Owners
 • PTMG, Pharmaceutical Trademarks Group Membership
Cámaras de Comercio
 • Cámara de Comercio Alemana, Deutsche Handelskammer
 • Cámara de Comercio Americana, American Chamber of Commerce
 • Cámara de Comercio Británica, British Chamber of Commerce
 • Cámara de Comercio Francesa, Chambre de Commerce et d'Industrie Française
 • Cámara de Comercio Hispano Sueca, Svensk Spanska Handelskammaren
 • Cámara de Comercio Italiana, Camera di Comercio Italiana

 

Asociación Española de Directivos Asociación de Agentes Españoles Autorizados ante Organismos Internacionales de la Propiedad Industrial e Intelectual American Intellectual Property Law Association Association Internationale pour la Protection de la Propriete Intellectuelle Literary and Artistic international Association Asian Patent Attorneys Association
Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial Asociación de Usuarios de Internet Chartered Institute of Patent Agents Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial Deutschen Vereinigung Für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht European Communities Trade Mark Association
Institute of Professional Representatives Before the European Patent Office Español Network Information Center European Register of Domain Names Internet Corporation for Assigned Names and Numbers International Trademark Association Institute of Trademark Agents
Licensing Executives Society The Association of European Trademark Owners Pharmaceutical Trademarks Group Membership AHAJ