isern.com
Siga connosco en: Linked InTwitter

Deseño industrial

O deseño importa cada vez máis

Un Deseño outorga ao seu titular un dereito exclusivo sobre a aparencia da totalidade ou dunha parte dun produto, que se derive das características de, en particular, as liñas, contornos, cores, forma, textura ou materiais do produto en si ou da súa ornamentación. Os deseños poderán ser bidimensionais ou tridimensionais.

O Deseño Industrial está lexislado de xeito moi diferente segundo sexa o país, a nivel da Unión Europea creouse o Rexistro de Deseño Comunitario que ofrece cun só depósito a protección efectiva en todos os países da Unión Europea.

O Deseño Industrial está lexislado de xeito moi diferente segundo sexa o país, a nivel da Unión Europea creouse o Rexistro de Deseño Comunitario que ofrece cun só depósito a protección efectiva en todos os países da Unión Europea.

PODERES

Servizos:

  • Rexistro de deseños industriais a nivel nacional, europeo e internacional.
  • Actividades relacionadas dentro dos procedementos de rexistro (accións oficiais, oposicións, etc.).
  • Vixilancia tecnolóxica personalizada.
  • Obtención de copias de publicacións de deseños nacionais e internacionais.
  • Peritaxes.
  • Xestión de mantemento a nivel internacional.

 

Formulario de Servizos Consultas