isern.com
Jarraipena gurekin: Linked InTwitter

Patenteen eta Marken zorroaren azterketa eta auditoria

Garrantzia handiko aktiboa

Gaur egungo enpresek garrantzia handiko aktibo bat dute: Jabego Industrialeko Zorroa.

Zenbait kasutan, aktibo horrek ez du beharko lukeen neurria eta mantentzeak gehiegi balio du, baina baliteke ere ematen ari zaion babesak beharko lukeen eraginkortasuna ez edukitzea.

Industria Jabegoaren zorroa enpresaren benetako enpresaren beharrei egokitu ahal izateko, J. ISERNek lehen auditoria eta berrikusketa zerbitzua eskaintzen du.

J. ISERNek Industria Jabegoaren Agenteek, Abokatuek eta Ekonomialariek osaturiko talde profesionala du lanean.

Hauek dira, laburbilduta, auditoria hori egiteko ematen ditugun urratsak:

  • Konfidentzialtasun konpromisoa
  • Erregistroen zorroaren egungo bolumena eta lege-egoera zehaztea.
  • Erregistroen zorroa enpresaren benetako beharrei egokitzea epe ertainean hedatzeko egitasmoak kontuan izanda.
  • Informazio horren guztiaren azterketa, gabeziak eta gehiegikeriak erraz eta argi aurkitzeko.
  • Ondorioak eta proposamenak.

 

Kontsultak