isern.com
Segueix-nos en: Linked InTwitter

Valoració de cartera de Propietat Industrial

El valor de la vostra marca o patent és clau

Quan es compta amb professionals que compleixen alhora el requisit de ser agents de la propietat industrial i economistes, s'està altament qualificat per fer aquet tipus de valoracions; nosaltres fa més de 15 anys que les fem. Ens han servit tant per a les operacions de compravenda com per presentar-les davant d’Hisenda, la Seguretat Social, el Fons de Garantia Salarial, en operacions entre societats vinculades, taxacions davant d’organismes judicials i com a aval o garantia per a operacions financeres i préstecs.

Per poder dur a terme una estimació real de tot plegat, cal tenir en compte aspectes legals i econòmics, i també les característiques individuals de cada cas.

Es distingeixen quatre tècniques o metodologies de valoració:

  • Enfocament de mercat.
  • Enfocament de preu.
  • Enfocament d’ingressos.
  • Regla del vint-i-cinc per cent (25%).

 

Consultes