isern.com
Segueix-nos en: Linked InTwitter

Propietat intel•lectual – Drets d’autor – Copyright

Protegim les vostres creacions en tots els àmbits

El creador de l’obra pot prohibir-ne o autoritzar-ne la reproducció, la interpretació o l'execució pública, l'enregistrament, la transmissió per qualsevol mitjà, la traducció o l'adaptació.

L’autor ostenta dos tipus de drets: els drets morals de l’obra i els drets patrimonials o d’explotació econòmica de l’obra.

Els drets morals són irrenunciables i inalienables, i l'autor pot exigir que l’autoria li sigui reconeguda en qualsevol moment, a més d'estar facultat per decidir si l’obra pot ser divulgada, modificada, etc.

Els drets econòmics, que es poden cedir, són tots els que serveixen per a l’explotació econòmica de l’obra: traduccions, adaptacions teatrals, exposicions públiques, canvis de format, etc.

Els nous àmbits de creació també queden protegits pel dret d’autor, de manera que els programes informàtics (programari), els llocs web o els portals d’internet, entre d’altres, són susceptibles de ser registrats.

PODERS

L’autor pot ser una persona física, un col•lectiu o fins i tot una persona física que treballi per a una empresa.

Segons el tipus d’autor i el format de l’obra, serà diferent la documentació necessària per accedir al registre.


Serveis:

 • Assessorament, registre i protecció dels drets de propietat intel•lectual: inscripció de drets en el registre de la propietat intel•lectual.
 • Registre de la Propietat Intel•lectual a Espanya.
 • Registre de propietat intel•lectual i programari en 24 hores als Estats Units.
 • Tràmits administratius i privats en el Registre de la Propietat Intel•lectual i entitats de gestió de drets.
 • Assessorament sobre estratègies de protecció alternativa d’obres multimèdia, audiovisuals, literàries i gràfiques.
 • Assessorament sobre el registre privat de continguts de pàgines web, portals, revistes digitals i blocs.
 • Disseny d’estratègia i gestió de registres alternatius.
 • Negociació de tarifes amb les diferents entitats de gestió de drets d’autor.
 • Assessorament sobre sistemes p2p i pràctiques legals de comunicació pública de continguts online.
 • Assessorament i defensa jurídica de drets de propietat intel•lectual i afins (copyright, creacions literàries, composicions musicals, software, fotografia, escultura, arquitectura...).
 • Assessorament i direcció lletrada en matèria d’infraccions de drets de propietat intel•lectual, tant per la via civil com per la penal.
 • Elaboració i revisió de llicències i acords de transferència.

Formulari de serveis Consultes