isern.com
Segueix-nos en: Linked InTwitter

Marques, logotips i signes distintius

Una eina que us permetrà diferenciar-vos en el mercat

Per poder fer un ús exclusiu d’un signe distintiu en el mercat i per aconseguir que els consumidors identifiquin clarament la vostra activitat i aquesta sigui fàcilment recognoscible, cal fer un Registre de Marca.

Una marca és qualsevol signe distintiu susceptible de ser representat gràficament, i com a signe pot ser de molts tipus: paraules, imatges, figures, lletres, símbols, xifres o formes tridimensionals (p. ex. envasos, embalatges), entre molts altres.

El Registre de Marca us ofereix una àmplia protecció i és un actiu important per al vostre negoci.

L’exclusivitat d’una marca registrada es manté durant deu anys i pot ser renovada de manera indefinida.

Concedeix el dret de prohibir que tercers utilitzin una marca idèntica o semblant per a productes o serveis idèntics o semblants, i ofereix la seguretat que pot ser utilitzada sense por d'haver de retirar-la del mercat.

PODERS

Aquests drets us asseguren l’exclusivitat en l'ús de la marca i la capacitat de prohibir que tercers n’utilitzin una d’idèntica o semblant per a productes o serveis idèntics o semblants, i ofereix la seguretat que la marca pot ser utilitzada sense por d'haver de retirar-la del mercat.


Serveis:

 • Registre de marques i tota la seva tramitació en l’àmbit nacional, europeu i internacional.
 • Definició d’estratègies per determinar què cal protegir, quan cal protegir-ho i quin tipus d'accions cal emprendre per protegir i desenvolupar la vostra marca.
 • Assessorament previ sobre la viabilitat d’una marca o un logotip.
 • Assessorament sobre l’àmbit d’aplicació (productes i serveis) que ha de cobrir la marca per a una protecció absoluta.
 • Seguiment i defensa de la vostra marca en qualsevol país del món durant el procés de registre (contestació de suspensions, recursos d'alçada).
 • Defensa de la vostra marca davant l’oposició de tercers.
 • Elaboració de tota mena de contractes (cessió, llicència, distribució), incloses les negociacions.
 • Valoració gratuïta de possibilitats d’èxit d'una oposició.
 • Negociació prèvia a l’oposició per reduir costos.
 • Servei de vigilància general i gratuïta de marques espanyoles i comunitàries, dissenys comunitaris i marques internacionals amb extensió a Espanya.
 • Gestió avantatjosa en el servei de renovacions.
 • Servei de vigilància específica i gratuïta de marques o logotips.
 • Revisió diària de marques publicades en butlletins oficials.
 • IInformes específics de noves sol•licituds de marques en el vostre sector o de possibles competidors.

 

Formulari de Serveis Consultes