isern.com
Segueix-nos en: Linked InTwitter

Invencions, patents i models d’utilitat

Innovar és el factor que distingeix els líders

Una PATENT és un títol que reconeix el dret d’explotar de manera exclusiva, i durant un període no superior a vint anys, un procediment nou, un aparell nou, un producte nou o un perfeccionament o una millora de tots aquests.

El dret d’explotació de la invenció patentada reconeix la capacitat d'excloure tercers de la fabricació, l'ús o la introducció del producte o el procediment patentat en el lliure comerç.
Els requisits per a la protecció d’una patent d’invenció són: novetat mundial i activitat inventiva.
La durada d’una patent d’invenció és de vint anys, comptats des de la data de presentació de la sol•licitud. A partir del moment en què es concedeix, cal liquidar determinades taxes anuals per al seu manteniment legal.

Un MODEL D'UTILITAT és un títol que reconeix el dret d'explotar de manera exclusiva, durant un període no superior a deu anys, una invenció que tingui un rang d'invenció més baix que el de les protegides per les patents d'invenció.

Concretament, consisteix a donar a un objecte una configuració o una estructura nova, de la qual se'n derivi algun avantatge o alguna utilitat pràctica.

L'abast de la protecció d'un model d'utilitat és semblant al que atorga una patent d'invenció.

PODERS

Els requisits per a la protecció del model d'utilitat són: novetat i activitat inventiva.

La durada d’un model d’utilitat és de deu anys, comptats des de la data de presentació de la sol•licitud. A partir del moment en què es concedeix, cal liquidar determinades taxes anuals per al seu manteniment legal.

Serveis:

 • Registre de patents d’invenció i models d’utilitat en l’àmbit nacional, europeu i internacional.
 • Activitats relacionades incloses en els procediments de registre (accions oficials, respostes a exàmens, oposicions, etc.).
 • Informe sobre l’estat de la tècnica d’un nou projecte o desenvolupament.
 • Vigilància tecnològica personalitzada.
 • Obtenció de còpies de publicacions de patents d’invenció i models d’utilitat nacionals i internacionals.
 • Peritatges
 • Gestió de manteniment d’anualitats en l'àmbit internacional.
 • Tramitació d’ajuts per al foment de sol•licituds de patents i models d’utilitat nacionals i internacionals.
 • Assessorament legal en transferència de tecnologia.
 • Valoració de patents.
 • Xarxa internacional d’especialistes en qualsevol àrea tecnològica.

 

Formulari de serveis Consultes