isern.com
Segueix-nos en: Linked InTwitter

Servei Jurídic i Control Duaner

Defensar els vostres drets és la nostra fita

La capacitat d’oferir aquests serveis fa que el nostre client rebi un servei integral.

La propietat industrial permet acudir a tribunals, duanes i policia per poder fer valdre els vostres drets davant de tercers.

El Registre de Marca us ofereix una àmplia protecció i és un actiu important per al vostre negoci.

L’exclusivitat d’una marca registrada es manté durant deu anys a partir de la data del dipòsit i pot ser renovada de manera indefinida.

El nostre equip jurídic us assessora i us acompanyarà al llarg de tot aquest procés per tal que es respectin els vostres drets.

Serveis:

 • Assessorament legal nacional i internacional.
 • Accions civils.
 • Accions penals.
 • Accions contencioses administratives.
 • Actuacions duaneres.
 • Investigació en el Registre Mercantil.
 • Sol•licitud de certificacions per a la constitució de societats.
 • Negociació i redacció de contractes de distribució.
 • Assessorament per a confecció i gestió de franquícies.
 • Investigacions comercials i industrials.
 • Informes pericials sobre temes de vulneració de drets de propietat industrial.
 • Assessorament legal general en matèria de propietat industrial i intel•lectual.
 • Preparació de tota mena d’informes jurídics sobre conflictes de marca, altres signes distintius, patents, models d’utilitat i actuacions de competència deslleial o publicitat il•lícita derivades d'aquests conflictes.
 • Accions duaneres.
 • Accions de nul•litat de registres (signes distintius, patents, models d’utilitat, dibuixos i dissenys industrials).
 • Accions reivindicatòries de drets de propietat industrial.
 • Accions de caducitat de marques per falta d’ús.
 • Accions per infracció de drets de propietat industrial.
 • Accions per actes de competència deslleial i publicitat il•lícita.
 • Sol•licitud de mesures cautelars.
 • Preparació de denúncies i querelles per delictes relatius a la propietat industrial.
 • Organització i assistència en intervencions de mercaderies falses a càrrec de les forces i els cossos de seguretat de l'Estat.
 • Impuls i compareixença en procediments penals, seguiment de la instrucció judicial i assistència al judici oral.
 • Sol•licitud d’aplicació del reglament (CE) 241/1999 del Consell pel qual s'estableixen mesures adreçades a prohibir el despatx de lliure pràctica, l'exportació, la usurpació de marques i les mercaderies pirates.
 • Control duaner per a la protecció de drets de propietat industrial.
 • Sol•licitud de destrucció de la mercaderia falsa i/o pirata i inici de les accions civils i/o penals procedents.

 

Consultes